Rytuały jako forma magii na co dzień – Renata Trzcińska

  Rytuały jako forma magii na co dzień – fragmenty pracy Renaty Trzcińskiej

Rytuały istnieją od najdawniejszych czasów. Są one obecne w życiu każdego z nas, nawet wówczas, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Powtarzanie rytualnych czynności zapewnia nam poczucie bezpiecz

eństwa i stabilności. Rytuał magiczny jest zespołem określonych działań, które mają wprowadzić nas w osobliwy stan duchowy oraz ułatwić osiągnięcie konkretnego celu. Magia rytualna staje się łatwiejsza, gdy przeprowadzamy nasze magiczne działania zgodnie z cyklami energetycznymi i rytmami natury. Pamiętaj, by zawsze dziękować danemu żywiołowi za pomoc i ochronę, jaką daje tobie i twojemu domowi.

Nasze zabiegane życie to spory wysiłek dla ciała, umysłu i ducha. Większość z nas swój czas i energię wykorzystuje na robienie różnych rzeczy, aby zadowolić innych. Bardzo ważne jest, aby znaleźć od czasu do czasu kilka wolnych chwil i poświęcić je tylko dla siebie. Podstawą działań magicznych jest skupienie się na tym, co chcesz osiągnąć i skierowanie energii na to zadanie.

Są momenty w naszym życiu, że potrzebujemy ochrony. Wówczas najlepiej zamknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie, że otacza Cię białe światło. Jak już to zobaczysz, zwizualizuj świetlistą kulę i wejdź do niej. Wewnątrz tej świetlistej kuli czujesz miłość i opiekę. Na zewnątrz znajduje się odwrócone lustro, odbijające całą negatywną energię, którą kieruje się w twoją stronę.

Staraj się każdego dnia przywitać dzień. Stań czy oknie lub wyjdź na dwór i spójrz na budzący się nowy dzień. Znajdź w krajobrazie coś pięknego lub pozytywnego i podziękuj Bogom za nowy dzień. Otwórz serce na nadchodzące możliwości.

Wieczorem wygospodaruj chwilę, aby podziękować Bogom, Wszechświatowi. Podziękuj za rzeczy dobre, ale też i te złe, które zwykle są dla nas lekcją. Poczuj wdzięczność i otwórz na to swoje serce.

Praca ta ma na celu zapoznanie z rytuałami codziennymi, poznanie żywiołów, cykli energetycznych natury i energii faz Księżyca a także zdobycie wiedzy o tym, jak postępować w życiu, by było ono pełne, satysfakcjonujące, bogate i bezpieczne.

Warto wypracować sobie codzienną praktykę, polegającą na pozytywnym myśleniu, pozytywnych wizualizacjach, ćwiczeniach oddechowych, rytuałach ochronnych, afirmacjach, medytacjach. Tworząc własną codzienną praktykę człowiek zaczyna odczuwać większy związek ze światem, a to wpływa na podejmowanie bardziej rozsądnych wyborów. Polepszając siebie, polepszamy świat. Niech każdy twój dzień będzie magiczny i pełen radości

1. Pojęcie rytuału

Termin „ryt” wywodzi się z łacińskiego słowa „ritus”, które oznacza kult, ceremonię religijną, obyczaj. Rytuały mogą być religijne (msza, szabas), świeckie (protokół, zaprzysiężenie), zbiorowe (święta narodowe i rodzinne), prywatne (modlitwa i niektóre rytuały cielesne). Inne dotyczą po prostu życia codziennego (pozdrowienia, przejawy grzeczności) albo przesądów związanych z magią. Przymiotnik „rytualny” oznacza „podporządkowany regułom rytu”.

Rytuały w różnych dyscyplinach oznaczają całość lub tylko pewną cześć praktyk nakazanych lub zakazanych, powiązanych z wierzeniami magicznymi czy religijnymi, z ceremoniami i ze świętami. Wszystkie dyscypliny pod pojęciem „rytuału” rozumieją zawsze zachowania specyficzne, związane z określonymi sytuacjami i regułami, odznaczające się powtarzalnością, których rola nie jest jednak oczywista. Rytuał ma charakter niezmienny w ciągu bardzo długich okresów czasu.

Pojęcia pokrewne i używane zamiennie to:

 • zwyczaje, rutyna

 • kod, program

 • ceremonia, kult

  Rytuał to zespół działań mających na celu:

  • wprowadzenie osoby, która go wykonuje do wymaganego przez sytuację stanu,

  • ułatwienie w miarę możliwości osiągnięcia wymaganego przez sytuacje celu.

  Poprzez rytuały możemy:

  • harmonizować ogólną sytuację własną lub innych istot, które nas o to poprosiły,

  • chronić i opiekować się sobą i innymi istotami żywymi, szczególnie jeśli chodzi o sferę zdrowia i życia,

  • chronić stan posiadania (własny lub osób, które nas o to poproszą),

  • spełniać życzenia własne lub innych istot, o ile nie narusza to równowagi kosmicznej,

  • odzyskiwać to, co zostało utracone poprzez zastosowanie rytuałów opierających się na wizualizacji (tworzenia myślokształtów) o ile nie narusza to wolnej woli innych istot,

  • w każdej formie i postaci wspierać inne istoty żywe zarówno widzialne jak i niewidzialne,

  • uświęcać otaczającą nas przestrzeń, tworzyć i kreować pożądaną, korzystną dla wszelkich form życia przestrzeń.

  Nie możemy rytuałów wykorzystywać do:

  • zrealizowania zemsty, ukarania kogokolwiek lub „sprowadzenia” na dobrą drogę,

  • zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek wbrew jego woli,

  • sprowadzenia bólu, choroby lub śmierci na jakąkolwiek istotę żywą,

  • rzucania uroków i innych rodzajów negatywnych działań energetycznych,

  • wymuszania pieniędzy bez zamiaru zapracowania na nie,

  • żądania, aby wszelkie problemy rozwiązały się same, bez żadnego wysiłku z naszej strony,

  • odgrodzenia się murem obojętności na krzywdę i nieszczęścia innych.

  2. Rola rytuałów

  Poza celami wyraźnie określonymi, takimi jak opieka boska, płodność, intronizacja itp., rytuałom przypisujemy trzy ważne funkcje funkcja panowania nad zmiennością i strachem – zachowania rytualne wyrażają i uwalniają ludzki strach przed ciałem i światem, ich przemijaniem i unicestwieniem (np. obrzędy żałobne)

  • funkcja obcowania z nadprzyrodzonymi lub z pewnymi tajemnymi idealnymi formami i wartościami – dąży do zjednania mocy, które nam się wymykają: bóstw, dobroczynnych lub złych duchów, przypadkowych ideałów. W obliczu tego, co nie jest technicznie dostępne i możliwe do kontrolowania, człowiek ucieka się do zabiegów symbolicznych: gestów, znaków, przedmiotów, którym przypisuje się pewną skuteczność (modlitwy, zaklęcia, przesądy)

  • funkcja komunikacyjna i regulacyjna realizowana poprzez poświadczenie i wzmocnienie więzi społecznej – każda społeczność, każda grupa mająca poczucie tożsamości dowodzi potrzeby podtrzymania, umocnienia przekonań i uczuć tworzących jej jedność (np. święta religijne, manifestacje, igrzyska, mecze).

  Poprzez te funkcje rytuały sytuują się na pograniczu natury i kultury, tego co zmysłowe i tego co duchowe. Zapewniają nie tylko regulację społeczną i moralną, ale również zaspokojenie pragnień (pragnienia obfitości, potrzeby pocieszenia, zjednoczenia, przebaczenia).

  3. Rytuały codzienne

  W chaosie codzienności ważne jest znaleźć czas, by połączyć duchową ścieżkę z codziennością. Bardzo ważny jest związek z Bogami, naturą, innymi ludźmi i własnym wewnętrznym głosem. Najlepiej rozpocząć dzień od tego połączenia:

  • Na rozpoczęcie dnia przywitaj Boginię i Boga na swój własny sposób lub powiedz: „Pani i Panie, witam Was. Pobłogosławcie moją ścieżkę na nowy dzień i strzeżcie mnie, gdy będę iść i wypełniać zadania najlepiej jak potrafię”.

  • Powitaj również poranek i Słońce, które wzeszło: „Witam nowy dzień! Witam poranek! Niech będzie błogosławiony nowy dzień!”.

  • Posiedź chwilę w ciszy, aby posłuchać otaczającego świata, zanim zanurzysz się w hałasie i zgiełku codzienności. Wsłuchaj się w dźwięki wewnątrz domu i w te dochodzące zza otwartych okien. Poczuj więź łączącą cię z resztą świata.

  • Przeczytaj afirmację lub krótki fragment jakiejś inspirującej książki.

  • Wyciągnij kartę lub runę. Niech będzie to wskazówka na cały dzień, której właściwe znaczenie rozpoznasz wieczorem.

  • Wyjdź na spacer i poczuj związek z naturą. To wspaniały sposób na poczucie łączności Bogami i światem, szczególnie gdy masz do dyspozycji jakieś ciche, spokojne miejsce.

  W takcie dnia:

  • Sprawdź jakie właściwości ma przyrządzane przez ciebie jedzenie. Dodawaj składniki do potraw świadomie, skupiając się na ich właściwościach, np. mleko dla

   • zdrowia, miód dla uzdrowienia, szczypta pieprzu dla energii i kreatywności, kawa dla energii. Twoim jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

   • Dziękuj za posiłek. Wznieś szklankę w milczącym toaście dla Boga i Bogini oraz wszystkich zaangażowanych w proces powstawania pokarmu. Jeśli jesz mięso – doceń ofiarę zwierząt.

   • Codziennie zapal na swoim ołtarzu świecę. Odmów krótką modlitwę lub błogosławieństwo.

   • Miej świadomość otaczających cię czterech żywiołów. Każda twoja czynność może zostać powiązana z którymś z nich, np. wieszając pranie na świeżym powietrzu każdą rzecz – powierzaj je działaniu żywiołu powietrza i ognia poprzez wiatr i promienie słoneczne.

   • Dbaj o przyrodę. Staraj się korzystać z ekologicznych środków czystości.

   • Ćwicz, gdyż ciało, umysł i dusza stanowią integralną całość. Jeśli wybierzesz formę aktywności, która ma pozytywny wpływ na wszystkie sfery życia, może stać się elementem twojej duchowej praktyki (np. joga, chi gong, tai chi, spacery i pływanie w spokojnym miejscu). Jeśli uczynisz siebie zdrowszym, wszystko w twojej bliskości stanie się zdrowsze.

   Na koniec dnia:

   • Jeśli masz możliwość, obserwuj zachód Słońca. Wyjdź na zewnątrz i spójrz na Księżyc. Wypowiedz życzenie.

   • Prowadź dziennik. Zapisz swoje uczucia, nadzieje i marzenia, pobądź przez chwilę ze swoimi myślami.

   • Wykąp się i zmyj z siebie negatywną energię nagromadzoną w ciągu dnia, skup się na tym celu, pamiętając o nim podczas zwykłego mycia. Jeśli twój dzień był wyczerpujący, oczyść się dymem z palącej się białej szałwii.

   • Odmów wieczorną modlitwę. Podziękuj Bogini i Bogu lub Wszechświatowi za kolejny miniony dzień. Przypomnij sobie i wyraź szczerą wdzięczność za wszelkie dobro, które spotkało cie do tej pory, za obecność ludzi, których kochasz. Możesz ubrać to w dowolne słowa lub użyć formuły: „Pani i Panie, życzę wam dobrej nocy. Dziękuje za błogosławieństwa tego dnia i wszystkie dary, jakie na mnie spływają. Pobłogosławcie mój dom, rodzinę, planetę, na której żyję, obdarzcie wieczną miłością. Zapewnijcie mi spokojny sen i pogodny poranek. Niech będzie błogosławiony”.

   Dzięki tym praktykom zyskasz więcej świadomości, wzmocnisz połączenie z boskością i naturą, bez obaw zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie.

   Zmywaj z siebie negatywną energię. Aby się tego pozbyć, wystarczy krótki rytuał. Stań pod prysznicem i wyobraź sobie, jak wszystkie negatywne rzeczy zostają zmyte przez spływającą po twoim ciele wodę. Wyobraź sobie jak stoisz pod prysznicem czysty i emanujący jasną poświatą. Możesz powiedzieć „Niech stres i ból zostaną usunięte z mojego ciała. Czuję się wspaniale” lub „zmywam z siebie wszystko co negatywne, otwierając się na światło i miłość oraz wszystko to, co niesie ze sobą dobro”.

   Szybkim i prostym sposobem, aby pobłogosławić swój dom jest wykorzystanie symbolu podczas kąpieli. Za każdym razem kiedy bierzesz prysznic, narysuj palcem pentagram (lub inny symbol) na zaparowanym lustrze czy oknie. Wyobraź sobie przez chwilę, jak z symbolu emanuje światło, napełniając przestrzeń magią. Gdy para zniknie, nikt oprócz ciebie nie będzie wiedział, że symbol tu jest.

   Możesz błogosławić i konsekrować dowolne przedmioty (np. magiczne narzędzia, przybory kuchenne, ogród, samochód). Potrzebujesz do tego przedmiotów, które symbolizują żywioły ziemi, powietrza, wody i ognia oraz dodatkowo coś co jest symbolem Bogini/Boga. Zbierz cztery przedmioty, których zamierzasz użyć, zapal dodatkowa święcę lub postaw figurkę dla Bogini/Boga oraz przedmiot, który chcesz pobłogosławić lub konsekrować. Posyp go np. solą mówiąc „Błogosławię cię i konsekruję mocą ziemi”, potem powtórz to, używając pozostałych trzech symboli żywiołów. Jeśli używasz przedmiotu reprezentującego Boginię/Boga powiedz: „Proszę Boginię/Boga, aby pobłogosławiła/ pobłogosławił ten …, abym mogła wykorzystywać go do magicznych celów i dobrych praktyk. Niech się stanie”.

   Odrobina magii dodana do przygotowywanych posiłków to znana od dawna i wypróbowana tradycja. Np. przyprawy, aby zmiękczyć czyjeś serce, zioła dla zdrowia i ochrony, czekolada dla dostatku i miłości, miód dla uzdrowienia i energii, szczypta pieprzu cayenne dla energii i kreatywności itp.

   4. Rytuały ceremonialne

   Pełny rytuał składa się z następujących elementów:

   • przywołanie – zwrot (inwokacja) do Matki Natury (Kosmosu/Boga/przodków). Z jednej strony jest to prośba o opiekę podczas wykonywania rytuału, z drugiej jest informacją do przywoływanej Siły, że właśnie przystępujesz do wykonywania magicznych działań. Przywołanie to powinno być wypowiedziane z należytym szacunkiem i kierowane do tych Sił, z którymi stale współpracujesz,

   • otwarcie przestrzeni – polega na wykreśleniu w powietrzu pewnych znaków, odpowiednio dobranych do czterech stron świata. Robi się to po to, aby żadna postronna informacja nie przeszkadzała w pracy oraz nie mogła wydostać się na zewnątrz,

   • zwrot – określasz czego oczekujesz,

   • rytuał zasadniczy – po wykonaniu czynności wstępnych przystępujesz do wykonania rytuału,

   • podziękowanie – nie zapomnij podziękować Siłom Wyższym za ich udział i pomoc w Twoich działaniach magicznych,

   • zamknięcie przestrzeni – ostatnia czynność polegająca na wykorzystaniu znaków i słów stosowanych przy otwarciu tylko w odwrotnej kolejności.

   Znajomość planet władających poszczególnymi dniami tygodnia zwiększa skuteczność działań magicznych związanych z energetyką planet.

   Dni tygodnia i planety w rytuałach magicznych

   Dzień

   Planeta

   Dziedzina

   Kolor

   metal

   Kamień

   Roślina

   Kadzidło, olejek,

   Niedziela

   Słońce

   moc, robienie tego, co się chce wtedy, kiedy się chce

   żółty, złoty

   złoto

   bursztyn, cytryn, topaz

   złocień

   Kadzidłowiec sandałowiec

   Poniedziałek

   Księżyc

   noc, sny, cykle ciała, rzucanie zaklęć

   srebrny,

   biały

   srebro

   kamień księżycowy, hematyt

   aloes

   jaśmin, gardenia

   Wtorek

   Mars

   zapał do działania, walka, ochrona, dyscyplina, odwaga, siła

   czerwony

   żelazo

   czerwony jaspis, granat, heliotrop

   bazylia

   cynamon, mięta pieprzowa

   Środa

   Merkury

   uczenie się, komunikacja, wiedza dot. ziół i uzdrawia, magia rytualna

   pomarańczowy

   mosiądz

   karneol

   lawenda

   lawenda, cytryna

   Czwartek

   Jowisz

   autorytet, nauczanie, władza polityczna, zarządzanie, sprawiedliwość

   niebieski

   cyna

   ametyst, lazuryt

   szałwia

   cedr, szałwia

   Piątek

   Wenus

   zmysłowość, radość życia, więzi emocjonalne, miłość

   szmaragdowy, różowy

   miedź

   kwarc różowy

   róża

   piżmo, róża

   Sobota

   Saturn

   czas, przeznaczenie, uzdrawianie, ograniczenia, restrykcje

   czarny

   ołów

   gagat, onyks

   żywokost lekarski

   mirra, cybet

  • Zarys rytuału magicznego:

   1. Określ cel, rezultat, który chcesz osiągnąć. Intencję najlepiej zawrzyj w jednym zdaniu. Skup się na pozytywach i myśl o końcowym wyniku. Nie zawracaj sobie głowy sposobem jego realizacji.

   2. Określ czas. Wybierz odpowiedni dzień na przeprowadzenie rytuału. Skorzystaj ze sprzyjających wpływów faz Księżyca i energii planetarnych. Jeśli jednak masz pilną potrzebę wykonania danej operacji magicznej i nie chcesz czekać na konkretny dzień tygodnia lub najlepszą fazę Księżyca, wykonaj ją w najlepszym dla siebie momencie.

   3. Przygotuj przestrzeń. Posprzątaj miejsce, w którym zamierzasz wykonać rytuał. Najlepiej samemu również wziąć prysznic. Jeśli nie masz na to czasu, obmyj chociaż twarz i dłonie. Zgromadź wszystkie akcesoria, których potrzebujesz do wykonania rytuału. Możesz określić miejsce swoich działań poprzez ułożenie na podłodze sznurka bądź rozstawienie świec w kierunku czterech stron świata.

   4. Rozstaw ołtarz. Postaw stolik na środku przygotowanej przestrzeni rytualnej. Przykryj go obrusem i połóż na nim narzędzia, których będziesz używać podczas rytuału. Zapal stojące na ołtarzu świece.

   5. Skoncentruj się. Stań przed ołtarzem z twarzą skierowaną na wschód. Skoncentruj się, uspokój oddech.

   6. Oczyść energetycznie swoją przestrzeń. Możesz obejść ją z miotłą lub tlącą się białą szałwią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lub też skropić ją wodą, wypowiadając słowa „oczyszczam tą przestrzeń na potrzeby mojego rytuału”.

    1. Inwokuj strony świata. Stań twarzą zwróconą na wschód, a jeśli korzystasz ze świec oznaczających cztery strony świata, zapal odpowiednią świecę, podczas inwokowania danego kierunku słowami „Przywołuję moce wschodu, aby chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiać swój rytuał”. Powtórz czynności dla mocy południa, mocy zachodu i mocy północy. Stojąc twarzą zwróconą na wschód powiedz „Przywołuję moce górującej nade mną bezkresnej przestrzeni, aby chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiała swój rytuał. Przywołuję moce znajdującego się pode mną świata, aby chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiać swój rytuał”.

    2. Wznieś energię i wykonaj rytuał. Stojąc na środku okręgu, wyobraź sobie wokół siebie świecącą kulę światła, wychodzącą spod twoich stóp, rozszerzającą się do czterech stron świata, a zamkniętą nad twoją głową. Powiedz: „Nade mną, pode mną, wszędzie wokół mnie, znajduje się kula, która mnie chroni, gdy odprawiam ten rytuał. Następnie, rozpoczynając od wschodu przejdź po obwodzie swojego kręgu, wyobrażając sobie białe światło, napełnij go energią”. Powiedz: „W tym kręgu pojawia się wir energii. Dzięki której mój rytuał zakończy się sukcesem”. Powróć przed ołtarz, wypowiedz swoją intencję i wykonaj zaplanowany rytuał.

    3. Podziękuj. Kiedy zakończysz rytuał, stań twarzą zwróconą na wschód i powiedz: „Dziękuję mocom wschodu, za to, że chroniły tę przestrzeń, kiedy odprawiałam ten rytuał”. Następnie zwróć się na południe, dziękując mocom południa, podobnie w kierunku zachodu i północy.

    4. Uziem energię. Stań na środku kręgu i wyobraź sobie, jak kula światła nad twoją głową rozpuszcza się, opada po czterech stronach świata i znika pod twoimi stopami. Powiedz: „W dół, uziem się energio”. Rytuał został zakończony. Pogaś świece.

    5. Magia ochronna przestrzeni

    Jeśli zajmujesz się magią, oznacza to, że jesteś wyjątkowo podatny na wszelkie wpływy energetyczne. W momencie, w którym zainteresowałeś się magią, świat magiczny odwzajemnił to zainteresowanie. Dlatego warto się chronić. Magiczna ochrona sprawia, że do twojej przestrzeni nie dostaną się inne energie, z wyjątkiem tych, które w sposób świadomy przywołasz. Dzięki ochronie samego siebie i swojej przestrzeni, ty decydujesz, z jakimi energiami wejdziesz w interakcje, a jakich nie dopuścisz do siebie. Wystarczy, że będziesz chronić swój dom i siebie, a wszelkie niechciane energie, skierowane w twoim kierunku, nie wyrządzą ci krzywdy.

    Aby wznieść osłonę energetyczną, która ochroni ciebie i twoją przestrzeń potrzebujesz przedmiotu ochronnego, czyli talizmanu lub amuletu (np. pentagram). Osłanianie polega na umieszczeniu magicznych przedmiotów naładowanych energią lub przywoływaniu istot tzw. strażników, które będą chroniły dane miejsce lub przedmiot.

    Aby ochronić własną osobę, należy utworzyć osobistą tarczę ochronną, czyli także talizman lub amulet, którymi w tym przypadku będą: biżuteria, tasiemki, symbole (np. pentakle) noszone na szyi. Skuteczne są również pierścienie, gdyż są okrągłe a założone na palec wzmacniają tarcze, chronią twoje ciało. Jak już wybierzesz odpowiednią osłonę, musisz ją oczyścić za pomocą wody, następnie oczyścić siebie, naładować osłonę, a na koniec wznieść tarczę wokół siebie.

    Żeby ochronić przestrzeń, w której mieszkasz, zacznij od energetycznego zapieczętowania wszystkich drzwi i okien danego pomieszczenia. Możesz np. rozsypać linię soli wzdłuż parapetów i progów. Inne sposoby to: jarzębina nawleczona na nitki, podkowa zawieszona nad drzwiami lub zwierciadło, które odbija wszelkie negatywne wpływy. Prostym sposobem jest wykonanie z modeliny w czerwonym kolorze dysków z otworem w środku i rozwieszenie ich nad oknami i drzwiami pomieszczenia, które chcesz ochronić.

    Nawet dom, który jest zabezpieczony osłoną, potrzebuje co jakiś czas oczyszczania. Wszelkie chwile przygnębienia, koszmary czy kłótnie wytwarzają negatywną energię, dlatego też co jakiś czas trzeba się jej pozbyć. Aby to zrobić, należy otworzyć wszystkie drzwi i okna, obejść z miotłą przestrzeń, którą chcemy oczyścić, poruszając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wymiatając niechciane energie. Następnie ponownie należy zabezpieczyć okna i drzwi, chodząc dokoła zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dotykając wszystkich osłon po kolei. Na końcu usiądź na środku pomieszczenia i wyobraź sobie jasną i silna tarczę ze światła.

     

Dyrektor Studium Psychologii Psychotronicznej. Pedagog i socjoterapeuta (UwB). Dyplomowana astropsycholog oraz instruktorka mistycznych tańców korowodowych i w kręgu.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania Tobie naszego newslettera. 

Discover more from Studium Psychologii Psychotronicznej

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading