Jak wspomóc się energią Archaniołów 7 promieni – Iwona Cydzik

Zapraszamy Was do Anielskiej opowieści, którą poprowadzi Iwona Cydzik. Bywa też tak, że zastanawiamy się czy rozmawiać z Aniołami, jeżeli mogę rozmawiać z Bogiem, to już decyzja każdego z nas. Kiedy człowiek się czegoś obawia, najbardziej potrzebuje pomocy Niebios, to wtedy wibruje na niskiej częstotliwości. Aniołom, którzy są bliżej ziemi, jest łatwiej usłyszeć potrzebujących, zdenerwowanych, pełnych lęków ludzi. Wtedy, zaniosą one nasze prośby do Stwórcy, a nas samych wypełnią spokojem, poprawią nasze wibracje, byśmy mogli odczuć miłość Boga.

Istotne jest, jakimi słowami posługujemy się na co dzień i w naszych prośbach. Wszystkie pozytywne słowa, budujące wyrażenia, pomagają doświadczać szybszych zmian w naszym życiu. Aby tworzyć korzystny dla siebie świat, przyciągać dobro, sukces, miłość, dobrobyt, należy tylko i wyłącznie posługiwać się słowami o wysokich wibracjach, które dają nam radość, szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Pozytywne słowa otwierają umysł i serce na energie miłości. Tak właśnie zwracamy się do Aniołów, Boga.

Anielskie Istoty” są w moim życiu od dziecka, rozmawiam z nimi, odczuwam i widzę. Wiele razy pomogły mi wyjść z różnego rodzaju opresji, kryzysów życiowych. Były i są dla mnie inspiracją, kierunkowskazem, opiekunami. Traktuję ich jak członków swojej najbliższej rodziny.

Celem mojej pracy jest pokazanie, w jaki prosty sposób można swoje codzienne życie, wspomóc siłą i mocą Archaniołów Siedmiu Promieni. Wykorzystam do tego sprawdzone modlitwy, przywołania, w oparciu o literaturę, wiedzę z kursów i własne doświadczenia przekazów anielskich. Dlatego do niektórych modlitw, nie będzie przypisów tekstów źródłowych.

W formie obrazów przedstawię energię Archaniołów Siedmiu Promieni, jaką ja widzę i odczuwam.

Opisane drogi komunikacji z Istotami Światła były i są wsparciem nie tylko dla mnie i członków rodziny, ale i osób, które korzystały z mojej pomocy w różny sposób. Ponieważ na co dzień doświadczam ich sprawczości, czasem w bardzo prozaicznych sytuacjach, chcę podzielić się tą wiedzą i potwierdzić gotowość niesienia pomocy w naszym ludzkim życiu, „tu i teraz”. Dlatego wybrałam taki temat.

Aniołowie mają swoje hierarchie i osobiste specjalizacje. Nie mogę więc pominąć najważniejszego dla człowieka – Anioła Stróża i jego roli w naszym życiu. Przekażę w skrócie, wiedzę ogólną o Aniołach, by łatwiej można było zrozumieć sens mojej pracy, osobom które nie miały bezpośrednich anielskich doświadczeń. Wiedząc jaką energią posługują się Archaniołowie Siedmiu Promieni, to z ich pomocy korzystam najczęściej. Polecam, by nasze życie wzbogacić energią tych Cudnych Istot.

Rozdział I. Kim są Anioły?

Słowo „anioł” można rozumieć na wiele sposobów:

1. wg staroegipskiego źródła: ang – życie, El – boskie światło, Anioł – „żyjący w boskim świetle”

2. wg greckiego: angelos – posłaniec, El – Bóg, Anioły – „posłaniec Boga, boskich sił i cnót”1

Źródła historyczne różnych kultur opisują Niebiańskie Istoty stworzone przez Boga, które służą, jako pośrednicy, boscy posłańcy, między Niebem a Ziemią. Niosą boskie światło wszelkim Stworzeniom. Ich pojawienie było zapowiedzią bardzo ważnych wydarzeń. Nam ludziom kojarzą się, jako istoty promieniujące boskim światłem. Każdemu człowiekowi towarzyszą, od momentu narodzin, przez całe jego ziemskie życie. Anioł Stróż zna naszą misję, jaką mamy tu na Ziemi do spełnienia. Pilnuje nas, by się wszystko dopełniło i dlatego wspiera, kiedy zapominamy o tym „boskim planie”. Te świetliste Istoty, władzę dostały od Stwórcy i najpierw służą Bogu, a dopiero później ludziom. Trzeba o tym pamiętać, że wszelka cześć i chwała należy się Bogu – Stwórcy Wszystkiego Co Jest. To On – Bóg, jest dawcą wszelkiego życia, miłości, dobra, a Aniołowie pomagają nam, aby mogły się one objawić w naszym życiu. Bardzo ważne jest, by pamiętać o wyrażeniu wdzięczności Bogu i Aniołom za wysłuchanie naszych próśb i okazaną pomoc.

Osoby jasnowidzące, bardzo wrażliwe twierdzą, że Anioły są stworzone z czystego jasnego światła, subtelne, piękne i delikatne. Ich obecność w naszym otoczeniu, można odczuć, jako ciepłe powietrze, zapach, pojawiające się iskry, światła lub kolory. Zawsze, to płynąca zewsząd miłość i poczucie bezpieczeństwa. Wszelkie Stworzenie na Ziemi ma swoje Anioły i każdej planecie są przydzieleni „boscy opiekunowie”.

1.1 Hierarchia Anielska

Anioły mają swoją hierarchię. Dowiadujemy się o niej ze Starego Testamentu z Księgi Izajasza, w Nowym Testamencie od św. Pawła. Najbardziej czystym i dokładnym opisem tych hierarchii jest traktat Pseudo Dionizego Areopagity „O Hierarchii Niebiańskiej”. Według niego otaczają Tron Boga i uporządkowane są w trzech hierarchiach po trzy grupy Chórów.

I Hierarchia:

1) Pierwszy Chór – Serafiny, w jęz. Hebrajskim „płonący ogień”.

Wspierają nas, kiedy dochodzi do naturalnych katastrof lub wywoływanych przez ludzi, swoją mocą pomagają służbom ratunkowym i ofiarom kataklizmów.

2) Drugi Chór – Cheruby (Cherubiny), to ten jest pełen wiedzy, mądry.

Prosimy ich o pomoc, kiedy czujemy się przepracowani, zestresowani, przemęczeni. Przywracają nam wtedy energię i mądrość w życiu codziennym.

3) Trzeci Chór – Trony, oznaczają bliskość tronu Boga, jako trwały i osadzony najbliżej Niego. Pomagają w prawidłowych relacjach międzyludzkich.

II Hierarchia:

4) Czwarty Chór – Panowania. Wspierają w odnalezieniu prawdziwej drogi duchowej tu na Ziemi.

5) Piąty Chór – Cnoty (Mocarstwa). Odpowiedzialne są za planety, gwiazdy, kosmiczny porządek w świecie. Na Ziemi wspierają wszystkich odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. Pomagają w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy narodami.

6) Szósty Chór – Moce (Potęga). Ich zadaniem, jest zwalczanie zła, w różnych formach w ludziach i na świecie.

III Hierarchia:

7) Siódmy Chór – Zwierzchności (Księstwa). Pomagają chronić prawa człowieka, wspomagają osoby dyskryminowane. Opiekują się miastami i miasteczkami.

8) Ósmy Chór – Archaniołowie. Na stałe współpracują z ludźmi, najłatwiej się z nimi kontaktować. Każdy z nich ma swoją „specjalizację”.

9) Dziewiąty Chór – Aniołowie. Pośrednicy pomiędzy Bogiem a człowiekiem, niosący miłość, wspierający nas w życiu codziennym. Przez ten kontakt, zyskujemy więcej możliwości i wolności, przez co nasze życie staje się bardziej świadome i skupione na realizacji boskiego planu, z którym dusza przyszła zrealizować swój „ziemski plan”. Z tej grupy wywodzi się Anioł Stróż.

1.2 Gdzie spotkasz Anioły?

Według przekazów ludowych, pokoleniowych w wielu rodzinach, ustnych opowieści, literaturze, spotkałam się z powtarzającym umiejscowieniem obecności Aniołów:

śpiew ptaków, jako budzenie natury do życia,

w zjawisku spadającej gwiazdy, w promieniach tęczy,

przy narodzinach dziecka,

w kamieniach szlachetnych,

w czasie modlitwy człowieka lub innych praktyk religijnych,

we wszystkich momentach kryzysowych ludzi np. wypadki,

w przejściu na drugą stronę życia – śmierci,

– w naturalnych „miejscach mocy”, w naturze: lesie, górach, jeziorach, nad morzem, w kwiatach.

1.3 Sposoby kontaktowania się Skrzydlatych Pomocników z ludźmi

Na różne sposoby, w fizyczny sposób Aniołowie pokazują nam, że są obok i gotowe do kontaktu z nami:

– „anielskie światła”: błyski, iskry, gdy anioł przemieszcza się w czasie i przestrzeni,

– piórka, w miejscach, gdzie nie ma ptaków,

– drobne monety, powtarzające się liczby, napisy z imionami Aniołów,

– powtarzająca się melodia lub tekst piosenki,

– tytuły książek, które są podpowiedzią na nurtujące nas pytania, proroczy sen,

charakterystyczne zapachy, zapach kwiatów lub dymu (gdy tego nie ma),

– dotknięcie, pogłaskanie, przytulenie (kiedy nie ma obok człowieka),

– zmiany w ciśnieniu powietrza wokół głowy, przypływ euforii, błogostanu,

– karty anielskie ułatwiające nam zrozumienie naszej sytuacji.

1.4 Formy ułatwiające połączenie z Świetlistą Siłą Aniołów, Archaniołów

1. Najszybszym sposobem nawiązania kontaktu z Istotami Światła jest modlitwa. Może być wyuczona z różnych tekstów źródłowych, albo najprostsza – słowami płynącymi prosto z serca. Trzeba pamiętać o co się modlimy, bo nasza prośba stanie się rzeczywistością.

2. Wzmocnioną wersją modlitwy, jest „przywołanie”, które powtarzamy trzykrotnie. Przyzywamy wtedy większe moce, gromadzimy energię, by z ogromną siła wysłać nasze prośby.

Przywołanie I: Odmawiamy 3 razy

Anioły………(jakie?), przybądźcie do mojego życia. Proszę Was, bądźcie przy mnie! Sprawcie, aby w moim życiu zagościło……(prośba o co?).

Dziękuję wam z całego serca. Przesyłam Wam i Bogu moją miłość”.

Przywołanie II: Odmawiamy 3 razy

Zastępy Anielskie przybądźcie. Proszę pomóżcie mi, czuję się słabo, czuję niemoc, nałóżcie na mnie ochronę i wybawcie mnie z tego, co mi zaszkodziło. Bardzo wam dziękuję moi Świetliści Przyjaciele.

Dziękuję Wam, że mogę na Was liczyć. Dziękuję, że jesteście zawsze przy mnie”.

3. Afirmacje, to zdania, które powtarzając wielokrotnie wzmacniamy swoją energią. Aktywują się wtedy świetliste siły i mogą objawić w naszym świecie, np.:

Anioły otaczają mnie w tej chwili”.

Wzywam Boga i Anioły, by mi pomogli i poprowadzili mnie”.

Wiem, że Bóg i Anioły kochają mnie i w tej chwili mnie prowadzą”.

4. Karty Anielskie.

Na nurtujące nas pytania, możemy wyciągnąć jedną lub kilka kart. Przyjrzeć się dokładnie aniołowi na karcie, przeczytać tekst i zrozumieć jakie wskazówki otrzymujemy. Każdy z nas powinien intuicyjnie wybrać talię kart dla siebie. Kupując, potrzymać w ręku, poczuć energię. Gdy odczuwasz ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa, to ta jest właśnie dla ciebie.

1.5 Warunki świadomej pracy z Istotami Światła

1. Zrobienie miejsca Aniołom, Archaniołom w swoim życiu:

– nasze myśli, otoczenie, zachowanie uczynić podobnymi do uczuć „Niebiańskich Istot”.

– uwolnić się od złości, nienawiści, wybaczyć,

– wybrać w domu miejsce, które będzie dla Aniołów: stolik, serwetka, figurki, obrazki aniołów, kwiaty, świeca, kadzidło, kryształy,

– kiedy świadomie chcemy się spotkać ze „Skrzydlatym Przyjacielem”: wykąpać się i założyć jasne ubranie,

– zwracając się do Aniołów, przedstawiamy się naszym imieniem i nazwiskiem.

2. Afirmujemy i modlimy się: w ciszy lub na głos – „po słowie powstaje rezonans a nasz głos ma moc tworzenia”.

3. Wysyłamy modlitwy, prośby do odpowiednich Aniołów, Archaniołów, bardzo precyzyjnie. Wtedy też otrzymamy konkretne odpowiedzi w różny, ale czytelny dla nas sposób:

– modlimy się w czasie teraźniejszym,

– wybieramy ulubioną modlitwę lub własnymi słowami, prosto z serca, by to o co prosimy nie będzie szkodziło nam i innym,

– jesteśmy pewni, że zostaliśmy wysłuchani, otrzymamy to, o co prosimy.

4. Dziękujemy Aniołom, Archaniołom, Stwórcy – Bogu, za wysłuchanie naszych modlitw.

5. Pamiętamy, że nasze prośby mogą nie być spełnione, jeżeli są w sprzeczności z naszym planem życiowym, napisanym przez Boga, z którym przyszła Dusza na Ziemię.

6. Po spotkaniu z Aniołami, kiedy zakończymy modlitwę, wracamy „tu i teraz”, to uziemiamy się – pijemy wodę lub coś zjadamy. Ważne, by nasza istota z uważnością i świadomością powróciła w ziemską częstotliwość i wymiar.

Rozdział II. Anioł Stróż

To świetlisty, osobisty strażnik naszego istnienia. Anioł, który towarzyszy nam od początku czasów, aż do kresu ziemskiej drogi i wraca z nami do domu Ojca. Ta bezcielesna postać, jest obdarzona niezwykłą inteligencją, naturalnym pięknem, siłą woli. Jest najbardziej znanym aniołem, przyjacielem, przewodnikiem, kocha nas bezwarunkowo. Cieszy się z drobnych uczynków i smuci kiedy wchodzimy w strefę mroku. Zawsze jest gotowy nieść pomoc, by nasza dusza zrealizowała ziemski plan. Poprzez kontakty z anielskimi istotami, które są w „służbie człowieka”, pomoże nam wyjść z najtrudniejszych sytuacji, chroni ciało i duszę. Stara się przez 24 godziny na dobę, by jego podopieczny nie zboczył z dobrej drogi życia. Ale ważne jest, by uwierzyć w silę i moc tak cudownego anioła, i prosić go o pomoc, stałe uczestnictwo w naszym życiu. Kiedy zaczyna działać, odczuwamy ulgę, rozszerzamy świadomość, przychodzą do głowy, wspaniałe pomysły, sposoby rozwiązywania problemów. Odczuwamy radosną wdzięczność.

W trudnych chwilach, szepcze do ucha, że jest z nami, towarzyszy, chroni i prowadzi, motywując do pokonywania przeszkód i podążania dalszą drogą. Dodaje odwagi, pomaga nam wstać, jeżeli upadniemy, przywraca siły do walki z przeciwnościami losu, przesyła nam znaki ostrzegawcze, a my powinniśmy nauczyć się je dostrzegać. Chroni w każdej sytuacji i raduje się kiedy wysyłamy Mu swoje myśli, lub chcemy nawiązać z nim bezpośredni osobisty kontakt. Ważne jest by nasze prośby, czy modlitwy były szczere, płynące z serca. Może to być normalna prosta rozmowa, jak z przyjacielem, zwierzając się ze wszystkiego. A także modlitwa, przez którą prosimy o ochronę i pomoc.

Modlitwa wieczorna: 

Aniele Boży, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego I uchroń od wszelkiego złego. Amen”.

Nowenna do Anioła Stróża odmawiamy przez 9 dni w bardzo ważnych prośbach:

Ojcze Nasz…”, „Zdrowaś Mario…”, „Chwała Ojcu…”

Błogosławiony Aniele Stróżu, Boska Emanacjo Miłości. Ty, który posiadasz moc obdarzenia słabych siłą, uzdrawiania chorych, czuwania nad wszystkimi potrzebami Duszy, którą się opiekujesz Ja (imię i nazwisko osoby, która prosi), proszę Cię i z góry dziękuję za ……. (np. ukazanie mi drogi, właściwego partnera). Mój wspaniały Aniele, okazuję Ci wdzięczność płynącą z mojego serca i jeszcze raz dziękuję, za zaniesienie mej prośby do Boga, naszego Ojca. Amen.”4

Zawsze od Anioła Stróża otrzymamy odpowiedź, znaki. Potwierdzi swoją obecność i pokieruje nami tak, byśmy znaleźli rozwiązanie nurtującego nas problemu. Ufając całkowicie, nie mówimy, jak chcemy, by nasze „supełki życiowe” zostały rozwiązane. Wierzymy, że mądrość Boga, da nam najlepszy na to sposób. Po poproszeniu Anioła o pomoc, jesteśmy otwarci na sugestie, które mogą się pojawić w snach, głosie intuicji, powtarzających się słowach np. piosenki, wizji, książki czy po prostu wiedzy. Zawsze to będą pełne miłości wskazówki. Nie zastanawiamy się, czy te przesłania mają sens, bo pochodzą ze Źródła stworzenia i mają uzdrowić daną sytuację. Wystarczy tylko się otworzyć na anielską pomoc, wyrazić zgodę na jej przyjęcie.

Osoby bardziej wrażliwe, otwarte na przekazy ze świata duchowego, odczuwają obecność Anioła Stróża, piękny znajomy zapach, widzą postać, znają jego Imię i mają wypracowane drogi porozumiewania, błogi spokój. Im łatwiej wykorzystać siłę i moc „niebiańskiego opiekuna”. W chwilach zagrożenia, stresu, lęku, wystarczy pomyśleć: „Aniele ratuj” i już odczujemy jego obecność. Warto pamiętać o podziękowaniu i okazaniu wdzięczności Aniołowi Stróżowi. Możemy to powiedzieć, zapalić piękną świecę, kadzidełko w tej intencji. Jest to także forma szacunku okazana Stwórcy, za to że otrzymaliśmy „boskiego osobistego opiekuna”.

Kościół Katolicki ogłosił, dzień 2 października – Świętem Anioła Stróża.

Rozdział III. Archanioły Siedmiu Promieni

Wiedzę o Archaniołach Siedmiu Promieni i sposoby pracy z nimi, opracowała Elizabeth Clare Prophet, na podstawie przekazów Saint Germena. Była prekursorką współczesnej duchowości i autorką znaną na skalę międzynarodową. Wiedza opisana w jej książkach pochodzi z bezpośrednich przekazów Mistrzów Wniebowstąpionych.

Sposoby komunikacji z Archaniołami Siedmiu Promieni i wykorzystywania ich mocy w codziennym życiu otrzymałam na jednym z kursów, w którym uczestniczyłam. Stąd do wielu modlitw nie będzie odnośników – przypisów źródłowych. Wspomagając swoje życie, tą Świetlistą Energią poszerzyłam jeszcze zasób modlitw i mantr z innych źródeł, bezpośrednich przekazów anielskich. W swojej pracy zamieszczam te, które najczęściej wykorzystuje i polecam innym. Kiedy świadomie zaczniemy współpracę z Archaniołami w naszym codziennym życiu, przywołując je w konkretnej sytuacji czy potrzebie, zacznie działać Wola Boga. Z większą świadomością, będziemy realizować „boski plan” naszej Duszy, tu na Ziemi, a więc rozwijać się duchowo. Jednocześnie pełnią życia w radości, miłości, realizując swoje plany i marzenia.

Tęcza kosmicznych energii

W Kosmosie istnieje siedem potężnych energii, posiadających określony kolor – częstotliwość. Każda z nich ma określone właściwości fizyczne, uwarunkowuje odpowiednie emocje, kontroluje gospodarkę energetyczną, wzmacnia lub osłabia nasze wady i zalety. Rodzimy się i żyjemy pod wpływem określonego koloru energii, ale możemy zawsze skorzystać z dobrodziejstw wszystkich barw. Światło posiada siedem określonych wibracji, które najpiękniej przejawiają się w tęczy na niebie, po deszczu: niebieski, żółty, różowy, zielony, biały, złoto rubinowy, fioletowy. Barwy posiadają swą charakterystykę, odpowiednią energię i znajdują się pod władaniem jednego z Archaniołów:

1. Archanioł Michael (Michał) – niebieski,

2. ArchaniJophiel (Jofiel) – żółto złoty,

3. Archanioł Chamuel (Ciamuel) – różowy magenta,

4. Archanioł Rafael (Rafał) – zielony, szmaragdowy,

5. Archanioł Gabriel – biały, kryształowy, perłowy,

6. Archanioł Uriel – złoto rubinowy,

7. Archanioł Zadkiel – fioletowy.

Medytacja, ceremonia przywołania określonego koloru energii – Archanioła, powinna odbywać się według schematu:

– zastanów się, którego Archanioła chcesz prosić o pomoc, dlaczego, w jakim celu,

– miejsce medytacji spokojne, można zapalić świecę odpowiedniego koloru, postawić kwiaty, kryształy,

– zamknij oczy, odpręż się, wyrównaj oddech. Dłonie skierowane wewnętrzną stroną ku górze, opieramy na kolanach,

– teraz otocz się wybranym kolorem, wypełnij całą swoją istotę,

– wezwij Archanioła i przedstaw swój problem: słowami, modlitwą,

– na zakończenie podziękuj i wypowiedz afirmację:

Ja…. (imię), już znajduję się pod wpływem energii (kolor), opieką Archanioła…(jakiego), aby moja prośba się wypełniła.

Dziękuję Ci Boże za zrealizowanie mej prośby, Archaniołowi (którego proszono) za przekazanie jej Stwórcy. To się dokonało, a więc tak jest”.

Im częściej będziemy wykorzystywać tę medytację, tym łatwiej będzie nam się otaczać odpowiednim kolorem i wspomagać Siłą i Mocą Archaniołów.

3.1 Archanioł Michael

Archanioł Michael, jest Rektorem, tym na którego zdają się wszystkie inne archanioły i ich legiony. Michael, oznacza „który jest jak Bóg”, osobisty doradca i pomocnik Boga.5 Przedstawiany, jako postawny, silny, młody mężczyzna, przyodziany w jaskrawoniebieską zbroję, ognisty miecz i tarczę, spowity w intensywne białe i niebieskie światło. Uważany jest za anioła sprawiedliwości, odwagi, odpowiedzialny za tępienie zła. Czuwa nad czterema żywiołami: ogniem, ziemią, powietrzem i wodą. Jest Aniołem zapewniającym ochronę: fizyczną i duchową, bezpieczeństwo i dbanie o nas. Ma zdolność leczenia naszych ciał i dusz. Uwalnia od sił, które potęgują dolegliwości, szkodliwe nawyki. Pomaga pokonać wątpliwości i strach poprzez przemieniające działanie wiary. Kult Archanioła Michaela istnieje w trzech wielkich religiach świata: judaizmie, chrześcijaństwie oraz w islamie. Wszyscy uznali go za patrona spraw beznadziejnych i anioła, którego wzywa się na ratunek przed siłami zła. Jego energia jest bardzo skuteczna przy odprawianiu egzorcyzmów. Jest patronem wielu zgromadzeń zakonnych, pod jego wezwaniem budowane są kościoły, kaplice, świątynie, bywa inspiracją dla wielu malarzy i rzeźbiarzy. Potwierdza to, skuteczność Jego opieki i ochrony.

Święto Michała Archanioła obchodzone jest w Kościele 29 września.

Cechy:

– zarządza sferą Merkurego,

– opiekuje się ognistymi znakami zodiaku – Baranem, Lwem, Strzelcem,

– przesyła światło błyszczącej bieli, niebieskie, srebrne, pomarańczowe,

– jest patronem kamieni – perły, opalu ognistego, agatu, metalu – rtęć, rośliny i kadzidła – drzewo sandałowe, brzoza, lawenda,

– pełni anielski dyżur w niedzielę.

Przywołując Archanioła Michaela, używamy też formy Michał. Obydwie wersje są prawidłowe i zaakceptowane przez niego samego.

Przesłanie Archanioła Michaeala:

Wyznaczcie sobie cele. Pozwólcie prowadzić się Woli Bożej. Zaufajcie Drodze, która otworzy się przed Wami. Boża Wola jest mądra, jasna i służy zarówno Tobie, jak i wspólnemu dobru.”

3.2 Archanioł Jophiel

Imię to oznacza „piękno Boga”, pracuje z kolorem żółtym, złotym – daje pokój, wyciszenie. W dostępnej literaturze występuje jako forma męska i żeńska. Jej anielski dyżur – poniedziałek.

Cechy: inteligencja, wiedza, oświecenie, natchnienie, powiązanie z naturą. Jest patronem sztuki i piękna. Zapraszając Jophiel do swojego życia:

– nabieramy pewności, doceniamy siebie, dostrzegamy piękno w nas samych,

– uciszamy nasze ego i wzmacniamy ufność w przekazy boskie,

– oczyszczamy ciało i umysł, ale także przestrzeń wokół nas, by wypełnić ją pięknem,

– uwolni od nałogów, dumy, pychy, ignorancji, uzdrowi relacje międzyludzkie.

– odkrywamy ukryte w sobie talenty,

– przyniesie akceptację, nadzieję, optymistyczne spojrzenie na przyszłość

Przesłanie Archanioł Jophiel:

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”

3.3 Archanioł Chamuel

Chamuel oznacza „ten, który widzi Boga”

– emanuje wszystkimi odcieniami koloru różowego,

– „anielski dyżur” pełni we wtorek,

– prosimy go o miłość, przyjaźń, harmonię, uzdrowienie złamanego serca,

– ochrania przed pomówieniami, złymi intencjami osób trzecich

Jeżeli chcemy w naszym życiu znaleźć szczęście i bezwarunkową miłość prosimy Archanioła Chamuela o pomoc. Uświadomi nam, że boskość i szczęście jest w nas samych, gdy to zaakceptujemy, świat zewnętrzny będzie nam wszystko odzwierciedlał. Wszystko wokół otaczać różowym światłem i miłością i w ten sposób uzdrowimy siebie i świat.

Przesłanie Archanioła Chamuela: 

Pokochaj siebie i idź za głosem serca”.

3.4 Archanioł Gabriel

Imię Gabriel oznacza „Siłę/Moc twórczą Boga”. Przedstawiany jest, jako świetlista, wielka postać w białej lub niebieskiej szacie, z białymi liliami – symbolu Nowego Początku. W tekstach Starego i Nowego Testamentu opisany, jako ten, który przynosi przesłania od Boga.

Jego anielski zakres obowiązków:

– opiekun rodzin, dzieci, kobiet ciężarnych, bezpłodnych,

– jest patronem kamieni – perły, różowego kwarcu, opalu, kamienia księżycowego, metalu – srebra, jego rośliny i kadzidła – mirra, wierzba, migdał, jaśmin

– „anielski dyżur” pełni w środę

Gabriel napełnia nas duchowością, miłością i nadzieją. Pomaga zrozumieć „drogę życiową”, którą wybrała nasza dusza, obdarzając nas wytrzymałością, dyscypliną, inspiracją. Wspiera w przemianach, by przebiegały jak najmniej boleśnie i daje siłę, miłość i swoje przewodnictwo do ich przeprowadzenia. Opiekuje się wodnymi znakami zodiaku: Rakiem, Skorpionem i Rybami.

Przesłanie Archanioła Gabriela:

Każdy nowy dzień, jest nowym początkiem. Każdego dnia możesz zrzucić brzemię przeszłości i przeżyć odrodzenie”

3.5 Archanioł Rafael

Imię Rafael oznacza: „Bóg uzdrawia” lub „lekarstwo Boże”

Jest potężnym i pięknym aniołem o szmaragdowo – zielonej aurze. Na obrazach przedstawiany jest z kaduceuszem – skrzydlatą laską z podwójnymi zwiniętymi wężami. Zadania, których się podejmuje to uzdrawianie duszy, ciała, umysłu, ochrona w czasie podróży. Patron topazu, diamentu, cytrynu, złota, rośliny i kadzidła – słonecznik, wawrzyn, listki laurowe, winorośl, żywica. Kolor szmaragdowo – zielony, przyporządkowane do niego powietrzne znaki zodiaku: Bliźnięta, Waga, Wodnik, „anielski dyżur” pełni w czwartek.

Rafael jest odpowiedzialny za wszelkie formy uzdrawiania – ludzi, wszelkich istot i naszej planety. Dlatego kiedy borykamy się z problemami zdrowotnymi, możemy Go wezwać. Dostarczy nam pomysły na odnalezienie ludzkiego sposobu wyleczenia, o ile ta choroba lub śmierć nie mieści się w boskim planie. Zainterweniuje podczas medycznych sytuacji kryzysowych np. operacjach. Wspomoże nas, w uwalnianiu starych nawyków, nałogów i podjęcia zdrowego trybu życia.

Przesłanie Archanioła Rafaela: 

Zaufaj i uwierz. To pomaga i leczy siłą Boską”

3.6 Archanioł Uriel

Imię Uriel oznacza: „Ogień Boga” lub „Światło Boga” 

Archanioł z płonącym mieczem lub pochodnią. Pomoże nam kiedy szukamy inspiracji w naszym życiu, by stało się szczęśliwe i radosne, brakuje odwagi na zmianę i pójście za marzeniami. Światło Uriela to kolor złoto – rubinowy, „anielski dyżur” pełni w piątek. Pod Jego szczególną opieką, są ziemskie znaki zodiaku: Byk, Panna, Koziorożec. Niebiańska Istota rozświetli nam wszelkie mroki życia, byśmy jasno, i logicznie znaleźli odpowiedzi i rozwiązali problematyczne sytuacje.

Przesłanie Archanioła Uriela: 

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się, niczego ani nikogo, gdyż Pan, Bóg Twój, idzie z Tobą, nie opuści cię i nie porzuci”.

3.7 Archanioł Zadkiel

Imię Zadkiel (również: Tsadkiel) oznacza prawy, szlachetny, sprawiedliwy, nauczyciel w imię Boga. 

Zakres jego obowiązków, to bycie strażnikiem boskich praw i porządków, poprzez siłę i moc fioletowego promienia. Zarządza planetą Jowisz, opiekuje się metalem – cyną, kamieniami szlachetnymi – akwamarynem, szafirem, ametystem. Emanuje odcieniami fioletu, srebra, zapachem cedru, szafranu, „anielski dyżur” pełni w sobotę.

Archanioła Zadkiela prosimy o pomoc kiedy, chcemy uwolnić się od tego co w naszym życiu negatywne, trudnych doświadczeń.

Przesłanie Archanioła Zadkiela:

Zacznij doskonalić czujniki, którymi zostałeś obdarzony przez Boga, a będą cię one prowadziły drogą światła. Bądź wolny, bądź wspaniały”.

Rozdział IV. W jaki sposób w życiu codziennym wspomagać się energią Archaniołów Siedmiu Promieni

W rozdziale tym przytoczę modlitwy, przywołania, które możemy wykorzystać, jako formy prośby do danego Archanioła. Oczywiście własne słowa, płynące prosto z serca, są najprostszym sposobem komunikacji.
Formy kontaktu z Archaniołem Michałem
Jeżeli potrzebujemy wsparcia Archanioła Michaela zwracamy się do niego najlepiej w niedzielę, kiedy pełni „anielski dyżur”.
1. Prośba o ochronę: np. w czasie podróży, w trudnych dla nas sytuacjach (prośbę powtarzamy 3 razy)
„Archanioł Michał przede mną, Archanioł Michał za mną,
Archanioł Michał po prawej stronie, Archanioł Michał po lewej stronie,
Archanioł Michał nade mną, Archanioł Michał pode mną,
Archanioł Michał, Archanioł Michał gdziekolwiek się obrócę!”
2. Formuła do Archaniołów:
„W imieniu Jam Jest wzywam 7 Archaniołów i ich Legiony Światła. Wzywam ukochanego Archanioła Michaela i jego Legiony Anielskie i proszę, aby ……… (prośba). Proszę również, ażeby moje wezwanie zostało zwielokrotnione i rozprzestrzeniło się tak, aby pomóc wszystkim potrzebującym duszom tej planety. Dziękuję Wam i akceptuję to, jako już dokonane, zgodnie z Wolą Bożą. Amen”.
3. Uwolnienie od krępujących więzów:
– siadamy w spokojnym miejscu, zapalamy niebieską świecę,
– skupiamy wzrok na płomieniu świecy i wyobrażamy sobie otaczające nas niebieskie światło
– kiedy poczujemy łączność ze światłem, myślimy od jakich więzów chcemy się uwolnić: osoba, sytuacja
– przywołujemy Archanioła Michaela i odmawiamy modlitwę
„Ukochany Michale Archaniele, proszę abyś uwolnił mnie od wszystkich krępujących więzów (mówimy konkretnie o co prosimy). Umocnij moją wiarę w dobro tkwiące w ludziach i w boską Opatrzność! Chroń mnie w

każdej chwili mojego życia, za co ci całym sercem jestem wdzięczny i dziękuję”.

Formy kontaktu z Archaniołem Jophielem

Prośby możemy kierować w poniedziałek, kiedy Jophiel pełni swój „anielski dyżur”. 1. Medytacja oświecenia:

– siadamy w spokojnym miejscu, zapalamy żółtą, złotą świecę w intencji otrzymania podpowiedzi o którą prosimy,

– wyobrażamy sobie wokół siebie złote światło i mówimy:

Płomienie błyszczącego złotego światła, Płomieniu Wspaniały Płomieniu, Jam Jest tym, który błyszczy w każdej komórce mego ciała. Jam jest tym, który wszystko odgaduje w twym świetle wiary. Jam Jest, Jam Jest, Jam Jest Wiedzą i Oświeceniem”.

Podziękuj Archaniołowi Jophiel i Aniołom Oświecenia za pomoc.

2. Mantra o potężnej mocy:

Ojciec, Matka, Ogień, Płomień, Światło, Miłość i Ja jesteśmy Jednością”. Powtarzamy tę mantrę 9 razy.

Formy kontaktu z Archaniołem Chamuelem

Jeżeli chcemy odnaleźć sens naszego życia, miłość, harmonię, dobrobyt, rozwijać tolerancję, prosimy o pomoc Archanioła Chamuela. Zapalamy różową świecę i własnymi słowami lub modlitwą nawiązujemy z Nim kontakt.

1. „Archaniele Chamuelu, Archaniele Chamuelu, Archaniele Chamuelu, przybądź do mojego życia, roznieć w moim sercu różowy płomień tak, aby świecił z niego na cały świat! Wspieraj mnie! Naucz mnie kochać prawdziwie i szczerze. Naucz mnie poświęcenia i głębokiego zaufania. Połącz mnie ze wspaniałym boskim drganiem miłości, które odtąd mieszka we mnie i ze mnie promieniuje. Naucz mnie szacunku do życia. Niech będą ci dzięki, dobroczynny sługo boży”.

2. Afirmacja dobrobytu:

Świat jest miejscem pełnym obfitości, a ja zasługuję na wszystko co ma do zaoferowania”.

Czuję się szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia w dobrobycie”.

Bogactwo i dobrobyt przychodzą do mnie z łatwością”.

Formy kontaktu z Archaniołem Gabrielem

Jeżeli chcesz osiągnąć pozytywne pełne szczęścia, sukcesów i satysfakcji życie, poproś o pomoc Archanioła Gabriela.

Zapalamy białą świecę, przekazujemy swoją prośbę.

1. „Najdroższy Archaniele Gabrielu, proszę, użycz mi swej mocy, siły i poprowadź mnie przez ten okres mojego życia. Chroń mnie od wszelkich negatywnych wpływów. Wiem, że dzięki Twojej pomocy, te przemiany będą pozytywnym, radosnym, okresem mojego życia, pozbawionym stresu i trudności. Dziękuję ci za twoją pomoc!”.

2. Modlitwa aby dziecko pojawiło się na świecie.

Archaniele Gabrielu i boże anioły, dziękuję wam za otoczenie mnie waszym światłem i wspierania w tym czasie. To taka ogromna radość być kobietą i przynosić tej planecie siłę życia. Czuję się błogosławiona, tuląc w ramionach tę kruszynkę szczęścia! I tak jest!”.

Formy kontaktu z Archaniołem Rafaelem

Archanioł Rafael bardzo chętnie pomaga wszystkim istotom, które poproszą o pomoc w uzdrawianiu. Zapalamy zieloną świecę i przedstawiamy swoją prośbę.

1. „Jestem chroniony w uzdrawiającej Obecności Boga. Moja Istota jest wiecznie doskonała. Dziękuję za przewodnictwo, radę i uzdrawiające siły mojego bytu. Wierzę w potęgę Świętego Jam Jest Obecnością. Dziękuję ci z całego serca, pra źródło wszelkiego bytu, ponieważ w twojej nieskończonej mądrości prowadzisz mnie z powrotem w moją świętość”.

2. „Drogi Archaniele Rafaelu, proszę cię, byś towarzyszył mi w tej podróży. Dziękuję Ci za bezpieczną podróż, za opiekę nad moim bagażem, jak również

za to, że dbasz o transport, żywność i zakwaterowanie. Dziękuję ci za to, że ta podróż jest radosna, owocna i przyjemna”.

Formy kontaktu z Archaniołem Urielem

Jeżeli chcemy prosić Archanioła Uriela o wejście w nasze życie i pomoc, zapalmy czerwoną lub złotą świece, wypowiadamy prośbę.

1. „Przywołuję teraz wielkiego Archanioła Uriela, aby stanął przede mną i napełnił moją aurę swoim purpurowym i złotym promieniowaniem mądrości i spokoju. Załagodź wszystkie konflikty w moim życiu i zastąp je pogodą ducha oraz poczuciem jedności. Zerwij proszę moje mentalne i emocjonalne łańcuchy oraz uwolnij od wszystkich lęków. Dziękuję Ci”.

2. Mantra: „Boża siła prowadzi mnie i przewodzi mi”.

Formy kontaktu z Archaniołem Zadkielem

Archanioła Zadkiela prosimy o pomoc najlepiej w sobotę, zapalając fioletową świecę. Gdy go wzywamy, fioletowy promień wypełni nas miłosierdziem, przebaczeniem, sprawiedliwością, wolnością. Wyobrażamy sobie otaczającą kulę fioletowego, pulsującego światła. Siła i moc tego siódmego promienia przetransformuje, wszystko co ma związek z przemianą i pojednaniem.

1. „Jam Jest prawem przebaczenia i fioletowym płomieniem transmutacji, wszystkich moich błędów przeszłych i obecnych. Jam jest prawem przebaczenia i fioletowym płomieniem transmutacji, wszystkich błędów przeszłych i obecnych „tego brata siostry”. Jam jest prawem przebaczenia i fioletowym płomieniem transmutacji błędów całej ludności. Dziękuję Ci Ojcze, żeś mnie wysłuchał”.

2. Przywołanie: „Wzywam Archanioła Zadkiela i fioletowy płomień transformacji o ochronę mnie….(imię). Jam Jest Obecnością Boga, działająca we mnie teraz”. Wymawiamy trzy razy.

 

Dyrektor Studium Psychologii Psychotronicznej. Pedagog i socjoterapeuta (UwB). Dyplomowana astropsycholog oraz instruktorka mistycznych tańców korowodowych i w kręgu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.