Organizacja nauki

Kierunki: Psychologia Psychotroniczna i Terapie Naturalne

 • Rok szkolny trwa od października do czerwca.
 • Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym. Część zajęć prowadzona jest stacjonarnie a część zdalnie online przy interaktywnym udziale uczestników szkolenia.
 • Pełny cykl kształcenia trwa 4 semestry tj. 2 lata.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.
 • Czesne miesięczne na kierunkach Terapie Naturalne i Psychologia Psychotroniczna wynosi 440zł (za wakacje nie ma opłat).
 • W każdym semestrze organizowany jest 6-dniowy, wyjazdowy warsztat szkoleniowy - oddzielnie płatny. Daje on możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego. Podczas warsztatów słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagają codziennej pracy. Do nich można zaliczyć psychoterapię, trening interpersonalny czy neurolingwistyczne programowanie. Na tego typu zajęciach prowadzone są dłuższe cykle nauki praktycznych umiejętności, które wymagają odpowiednich warunków i systematyczności.
 • Nauka kończy się napisaniem pracy  i złożeniem egzaminu końcowego.

Każdy student do Studium otrzymuje bezpłatne, podstawowe podręczniki właściwe dla wybranego kierunku.

Kierunek: Odnowa Psychobiologiczna

 • Program jest realizowany przez 9 miesięcy od października do czerwca w systemie zaocznym. Część zajęć prowadzona jest stacjonarnie a część zdalnie online przy interaktywnym udziale uczestników szkolenia.
 • Łączna ilość zajęć: 12 warsztatów weekendowych (sobota/niedziela).
 • Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem: Trener zdrowego stylu życia.
 • Opłaty
  • wpisowe 380 zł, dla Absolwentów Studium Psychologii Psychotronicznej 0 zł
  • czesne:
   • czesne 1600 zł za I semestr (od października do lutego obejmuje 6 warsztatów weekendowych)
   • czesne 1600 zł za II semestr (od lutego do czerwca obejmuje 6 warsztatów weekendowych)
 • raz w semestrze warsztat wyjazdowy – jego koszt podawany jest każdorazowo.

Kierunek: Mistrzowska Sztuka Wróżenia

 • Program jest realizowany przez 9 miesięcy od października do czerwca.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Część zajęć realizowana jest stacjonarnie część zdalnie online przy interaktywnym udziale uczestników szkolenia*).
 • Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem: wróżbita.
 • Czesne miesięczne wynosi 440 zł (za wakacje nie ma opłat).
 • W każdym semestrze organizowany jest 6-dniowy, wyjazdowy warsztat szkoleniowy - oddzielnie płatny. Daje on możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego.
 • Nauka kończy się złożeniem egzaminu końcowego.

*) nie dotyczy grupy w całości realizowanej w trybie online.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.