Język ciała

język ciała 1Język ciała jest kluczem rozumienia siebie i innych, środkiem wzmocnienia własnej autoprezentacji, a równocześnie źródłem informacji i narzędziem pozyskania zaufania. Rozpoznawanie pozasłownych sygnałów pozwala śledzić przebieg zainteresowania rozmówcą, wychwycić czas podejmowania decyzji, usprawnić komunikację np. ze zdenerwowanym czy nieśmiałym klientem. Daje możliwość odczytania rzeczywistych intencji i nastawienia rozmówcy, odkrycia prawdy. Sprzyja wzajemnej akceptacji, wspiera proces porozumiewania się i prowadzi do budowania dialogu w miejsce monologizowania. Nauka języka ciała służy interpretacji wyrazów ludzkiej mowy ciała w takich obszarach jak: kinestetyka, parajęzyk, samoprezentacja, dotyk, proksemika, chronemika, elementy otoczenia.

Istotą komunikowania się jest zgodność intencji rozumienia i znaczenia przekazywanego komunikatu. W codziennych interakcjach i relacjach z innymi nie sposób funkcjonować bez znajomości kodów ludzkiego ciała. 70% komunikacji to mowa niewerbalna. Większość ludzi nie jest świadomych nawet swojej mowy ciała. Dystans między dwojgiem ludzi, pozycja ciała, a nawet ustawienie stóp odsłaniają, jaki stosunek mamy do drugiej osoby. Świadome wykorzystywanie mowy ciała może ci pomóc lepiej się zaprezentować, zdobyć lepszą pracę, nawiązać nowe znajomości. Język ciała wpływa na emocje i odwrotnie. Gdy źle się czujemy garbimy się, chcemy się schować w sobie. Udowodniono, że nawet świadome wyprostowanie się powoduje lepszy nastrój i przywraca pewność siebie.

Na zajęciach w Studium Psychologii Psychotronicznej nauczysz się deszyfrowania nieświadomie wyrażanych sygnałów i gestów ludzkiej mowy ciała. Dzięki temu proste stanie się:

  • kształcenie umiejętności dekodowania ukrytych sygnałów mowy ciała,
  • rozumienie i rozpoznawanie znaczenia gestów,
  • stosowanie komunikacji niewerbalnej w relacjach interpersonalnych,
  • celowe posługiwanie się gestami otwartości w budowaniu porozumienia,
  • wzmocnienie autoprezentacji i własnej skuteczności w argumentowaniu,
  • pogłębianie kontaktów, wzmacnianie więzi i usprawnianie relacji partnerskich,
  • poznanie siebie oraz rozumienie emocji i uczuć innych osób.

W studium życia poszerzysz swoją wiedzę z dziedziny psychologii społecznej i osobowości oraz pracy z klientem. Istotnym elementem w programie nauczania jest rozwój osobisty. Kompleksowo zgłębisz techniki oddechowe, medytacyjne i relaksacyjne. Poznasz zasady hipnozy i nauczysz się radykalnego wybaczania.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą języka ciała lub z innych dziedzin zapisz się na nasz newsletter, a otrzymasz informację o uzupełniających kursach, szkoleniach i warsztatach, które poprowadzą eksperci poszczególnych dziedzin.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.