Niedobory kolorów w indywidualnej palecie barw człowieka – Elżbieta Sitarek

Światło i kolory stanowią jedność. Podstawowym źródłem światła na Ziemi jest energia Słońca. Promienie świetlne są odbijane od materii, na którą trafiają i to odbite promieniowanie, w zależności od długości fali, oko ludzkie postrzega, jako pewien kolor. Promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości od 100 nm do 1 mm, podzielony na trzy zakresy: ultrafioletświatło widzialne i podczerwień. Kolor, jako fala o określonej częstotliwości, przenika przez ludzkie ciało, wpływa na jego konstytucję, oddziałuje na psychikę. Fizyczne właściwości fal świetlnych odbierane za pomocą wzroku są tym, czym dla ucha jest głośność, tonacja i melodia w muzyce. Światło o konkretnym kolorze jest energią o ściśle określonej ilości drgań. Każdy kolor światła różni się ilością drgań na sekundkę, podobnie jak barwy tęczy lub tony w muzyce.

Kolory otaczają nas zewsząd, ale też wypełniają od środka. W ciele eterycznym człowieka znajduje się siedem głównych ośrodków energii, czakr, wibrujących na różnych częstotliwościach. Ich funkcją jest pobieranie energii życiowych z ciał subtelnych człowieka, z Kosmosu, z otoczenia i przemiana ich częstotliwości dla potrzeb własnego funkcjonowania oraz dla rozwoju ciała fizycznego i ciał subtelnych. Jest to system energetyczny pozwalający na wymianę energetyczną z Wszechświatem, utrzymujący nasze ciała w równowadze fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Ciało eteryczne stanowi naturalną ochronę człowieka, co oznacza, że człowiek nie może zachorować jedynie z powodu przyczyn zewnętrznych, ale powody choroby zawsze leżą w nim samym. W każdej czakrze obecne są wszystkie kolory jednak zawsze jeden kolor dominuje i wpływa na określone rejony ciała z intensywnością zależną od siły i natężenia koloru. Intensywność ta jest cechą indywidualną każdego człowieka. Wibracja palety barw w naszym ciele jest cechą osobniczą i zależna jest między innymi od podejmowanych przez nas decyzji, ponieważ ciało eteryczne, a wraz z nim ciało fizyczne silnie reagują na impulsy myślowe. Brak harmonii w ośrodkach energetycznych jest spowodowany tym, że w niektórych z nich mamy zbyt małą lub zbyt dużą ilość energii danego koloru, albo nie wiemy jak te energie kontrolować. 

Jedną z osób, którą zafascynował wpływ kolorów na jej życie jest Theresa Blomqvist ze Szwecji, która opracowała autorską metodę świadomej pracy z kolorami „Koloroskop”. Nazwa „Koloroskop” jest spolszczonym odpowiednikiem angielskiego słowa „Colourscope”, czyli wydobywania na światło dzienne barw, poprzez ich określenie, scharakteryzowanie i połączenie z życiem człowieka. Według opracowanego przez nią diagramu można określić u badanego unikalny odcień kolorów, w które wpisane jest jego przeznaczenie. W tym spektrum barw czasem brakuje jakiegoś koloru, jest go w nadmiarze lub występuje tylko w niewielkiej ilości. Kolory, których ma się zbyt mało lub w ogóle się nie posiada należy uzupełnić.

Uczennicą Teresy Blomqvist, korzystającą w swojej pracy z Koloroskopu, jest terapeutka Małgorzata Musioł, pracująca także z mandalą, głosem i zajmująca się samorozwojem. Małgorzata Musioł pracuje jako wolontariuszka z ludźmi chorymi na chorobę Alzheimera. Kiedyś całej grupie swoich podopiecznych zrobiła analizę kolorystyczną i okazało się, że wszystkim brakowało w literach i cyfrach koloru indygo (granatowego). Jak wiadomo kolor granatowy wpływa na układ nerwowy i ma związek z dobrą pamięcią.

Informacja ta mnie tak zaciekawiła, że zapragnęłam sprawdzić czy przy innych chorobach może tez pojawić się podobna prawidłowość. Do badania wybrałam 2 grupy osób: chorych na cukrzycę i chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Założyłam, że będzie można zaobserwować niedobory kolorów w centrach odpowiadających za poszczególne narządy, czyli niedobory pomarańczowego (nerki) i żółtego (trzustka)

Zadałam też sobie pytanie, czy ludzie zdrowi intuicyjnie potrafią wyczuć jakich kolorów brakuje w ich palecie.

RYS HISTORYCZNY

Na przestrzeni wieków różne kultury nadawały poszczególnym kolorom symboliczne znaczenie. Np. w Chinach kolor złoty przeznaczony był tylko dla cesarza, Grecy preferowali ciemnozielony i pawio niebieski, a Egipcjanie szczególna uwagę przywiązywali do kolorów słońca. Kolor był także stosowany w diagnozach i terapiach leczniczych. Pitagoras, Hermes, Hipokrates, Demokryt, Arystoteles w swoich pracach podkreślali wartość barw, jako zewnętrzny przejaw patologii w organizmie. Galen i Pitagoras używali kolorów w procesie leczenia, a Avicennę, arabskiego filozofa i lekarza z XI wieku, można uznać za ojca

kolorystycznej terapii. Uważał, że kolor jest najważniejszym czynnikiem uzdrawiającym i stosował go zarówno w diagnostyce jak i w terapii.

Wielu wybitnych naukowców próbowało odkryć zależności między światłem a kolorem. Współcześnie, w XVII, w Izaak Newton pierwszy dokonał rozszczepienia promienia świetlnego za pomocą pryzmatu i opisał rozkład kolorów w fali świetlnej. Newton stworzył krąg barw, wyjaśniając zjawisko rozszczepienia, interferencji i zakrzywienia światła, co stało się podwaliną pod fizykę światła.

Oprócz badań czysto fizycznych właściwości fali świetlnej, kolory zaistniały w szeregu innych dziedzin np. w psychiatrii. Jednym z najlepszych testów do zdiagnozowania stanu emocjonalnego pacjenta okazał się ten stworzony prze szwajcarskiego psychologa Maxa Luschera, zwany „The Lusher Color Test”, wykorzystujący kolorowe karty do odsłonięcia psychologicznego systemu człowieka. Innym praktycznym wykorzystaniem kolorów jest stworzona przez Carole Jackson teoria kolorów pór roku (Color Me Beautiful), skupiająca się głownie na aspekcie zewnętrznym i dająca wskazówki dotyczące urody i stylu. Na bazie Testu Kolorów Lushera Dorothee L. Mella opracowała SICA (Self-Image Color Analysis), umożliwiający użytkownikowi uzmysłowienie sobie własnego wizerunku, mocnych punktów i siły komunikowania się z innymi. W ten sposób można poznać siebie, zyskać pewność i być bardziej twórczym w swoim życiu.

Z buddyzmu tybetańskiego wywodzi się jedna z wielu teorii opisujących funkcjonowanie człowieka, oparta na pięciu elementach, czyli pięciu energiach. Mają one swoją nazwę i kolor i opisane są zbiorem charakterystycznych cech i właściwości. Według niej, każdy ma w sobie 5 energii, którymi się posługuje. Jedna z nich, dominująca, zwana jest energią urodzeniową. Opisana jest kolorem czerwonym, zielonym, żółtym lub niebieskim. Na środku matrycy znajduje się biały okrąg, pozostałe kolory są równomiernie wokół rozłożone. Energię (kolor) urodzeniową możemy rozpoznać obserwując nasze zachowanie w różnych sytuacjach, zwłaszcza tych niespodziewanych. W różnych okolicznościach korzystamy i aktywujemy odpowiednie energie, ważne jest, żeby był pomiędzy nimi swobodny przepływ. Życiowe okoliczności niepozwalające nam posługiwać się swobodnie naszymi energiami mogą spowodować powstawanie blokad. Wpływa to na nasze różne wybory życiowe, zdolność podejmowania decyzji, relacje z innymi ludźmi itp. Wiedza o tym, która z energii jest energią główna, gdzie są blokady, którą energią się chronimy, pozwala na wprowadzenie takich zmian w życiu, by przywrócić swobodny przepływ energii, ponieważ znając cechy i atrybuty danej energii możemy ją odpowiednio stymulować.

KOLOROSKOP

Otoczeni jesteśmy barwami, jedne lubimy, inne nas denerwują. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi ich wpływu na nasze życie. Znając wpływ barw na nasze ciało i psychikę możemy świadomie nimi kierować, dostosowując je do własnych potrzeb i możliwości. Barwa może nam pomóc albo zaszkodzić, gdy nie jest z nami zharmonizowana. Świadome jej użycie daje gwarancję harmonii, spokój i równowagę we wszystkim, zarówno na poziome fizycznym, jak i mentalnym

Theresa Blomgvist, jako pierwsza, rozwinęła i ustaliła sposób łączenia różnych form energii kolorów. Osiągnęła to po 30 latach poszukiwań i pracy z mistyką kolorów. Zauważyła, że człowiek ma w sobie jedyne i niepowtarzalne wibracje kolorystyczne, które decydują o jego potencjale, umiejętnościach, temperamencie, osobowości czy zdrowiu. Theresa Blomgvist stworzyła diagram do tłumaczenia kolorów osobistych. Koloroskop jest wyjątkową, całościową analizą człowieka poprzez kolory, a więc przez wibracje, które człowiek ma w sobie i które na niego nieustannie oddziałują. Są one wpisane w przeznaczenie człowieka, są dla niego darem i wskazówką, w jaki sposób powinien postępować w swoim życiu. Każdy człowiek ma swoją historię kolorów. Kolory wpływają na nasze samopoczucie, wybór pracy czy partnera. Wszystko, co jest nazwane można zamienić w kolor. Kolor jest w cyfrach, dźwiękach mowy, muzyki i w tonach instrumentów. Również aktywność można zmienić w kolory.

Diagram stworzony przez, Blomgvist opiera się na wibracji cyfr i liter alfabetu. Grupy liter mogą mieć ten sam kolor energii (taką samą wibrację), choć mają różny kształt. Kropki, linie i ogonki przy literach nie mają wpływu na kolor energii. Kolory przypisane do poszczególnych liter i cyfr powiązane są z kolorami czakr, centrów energetycznych rozmieszczonych na naszym ciele.

Liczba 1, litery A, J, S są przypisane do koloru czerwonego, podobnie jak czakra podstawy. Dwójce, literom B, K, T oraz czakrze sakralnej odpowiada kolor pomarańczowy. Trójce, literom C, L, U i czakrze splotu słonecznego odpowiada kolor żółty, Czwórce, literom DMV i czakrze serca – kolor zielony. Piątce i czakrze gardła odpowiada kolor niebieski oraz litery E, N, W, Ę, Ń. Szóstce, czakra trzeciego oka – kolor indygo oraz litery F, O, X, Ó, Siódemce – czakra trzeciego oka, kolor fioletowy i litery G, P, Y., Ósemce – Ultrakolor, który przejawia się w kolorze srebrnym, szarym, wiśniowym, purpurze, zaś liczbie Dziewięć odpowiada kolor różowy.

Organizm człowieka potrzebuje wszystkich kolorów, w odpowiedniej ilości, w zależności od jego koloru osobistego i osobowości. Kolory, których mamy w nadmiarze mogą powodować niepożądane zmiany lub chaos w określonych dziedzinach życia. Nadmiar energii może manifestować się w formie agresji, stresu, depresji. Niedobór, któregoś koloru może być przyczyną uczucia braku w ciele lub w życiu, nie zdawania sobie sprawy z własnego potencjału, utraty motywacji do działania. Całkowity brak wibracji jakiegoś koloru w którymś z dziewięciu ośrodków energii może blokować życie na wielu poziomach. Może manifestować się w braku możliwości osiągnięcia pełnej harmonii i spokoju lub wręcz przejawiać się stanami chorobowymi w ciele fizycznym.

Można uzupełnić niedobory energii w poszczególnych kolorach przez stosowanie:

– przy niedoborze koloru czerwonego – sport, taniec, spacery. Posiłki i ubrania w czerwonych barwach. Litery A, Ą, J, S, Ś, cyfra 1, ton C, bębny i instrumenty dęte. Muzyka z monotonnymi, silnie zaznaczonymi rytmami. Terapia kamieniami szlachetnymi (np., agat, hematyt, czerwony jaspis, granat, czerwony koral, rubin). Zapachy – cedr i goździk

– przy niedoborze koloru pomarańczowego – posiłki i ubrania w pomarańczowych barwach. Taniec budzący radość życia. Zabawa. Litery B, K T, cyfra 2, ton D, gitara, śpiew ptaków, szum naturalnie płynącej wody. Terapia kamieniami szlachetnymi (np., karneol, kamień księżycowy). Zapachy – Ylang-Ylang, sandał

– przy niedoborze koloru żółtego – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w żółtych barwach. Litery C, Ć L, Ł, U, cyfra 3, ton E, organy, keyboard, muzyka elektroniczna. Ogniste rytmy, muzyka orkiestrowa z harmonijnym współgraniem wielu elementów. Pokazywanie siebie, występy publiczne. Terapia kamieniami szlachetnymi (np. tygrysie oko, bursztyn, topaz). Zapachy – lawenda, rozmaryn, bergamotka

– przy niedoborze koloru zielonego – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w zielonych barwach, kwiaty doniczkowe w domu, spacery w lesie. Litery D, M, V, cyfra 4, ton F, pianino, akordeon, muzyka klasyczna lub sakralna. Terapia kamieniami szlachetnymi (różowy kwarc, szmaragd, jadeit). Zapachy – olejek różany

– przy niedoborze koloru turkusowego – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w turkusowych barwach. Litery E, Ę, N, Ń, W, cyfra 5, ton G, trąbka. Medytacyjne tańce ze śpiewem. Przemawianie. Szałwia, eukaliptus

– przy niedoborze koloru indygo – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w ciemnoniebieskich, granatowych barwach. Litery F, O, Ó, X, cyfra 6, ton A, flet, kobza. Kontemplacja granatowego, rozgwieżdżonego nieba. Terapia kamieniami szlachetnymi (lapis lazuli, szafir, sodalit). Zapachy – mięta, jaśmin

– przy niedoborze fioletowego – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w fioletowych barwach. Muzyka klasyczna, medytacje, samotne spacery. Litery G, P, Y, cyfra 7, ton B, strunowe wszystkich rodzajów. Cisza. Terapia kamieniami szlachetnymi (ametyst, kryształ górski). Zapachy – drzewo kadzidłowe, lotos

– niedobór ultraenergii – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w szarych, srebrnych, bordowych, wiśniowych barwach. Litery H, Q, Z, Ż, Ź cyfra 8, ton wszystkie, instrumenty wszystkie

– niedobór koloru różowego – posiłki, ubrania, maskotki, ozdoby w różowych barwach. Litery I, R, cyfra 9, ton: anielskie dźwięki, harfa oraz cisza.

Kolor osobisty, kolor urodzenia, jest główną stałą energią i nie można go zmienić. Oblicza się, go przez sumowanie wszystkich cyfr w dacie urodzenia. W ten sposób można poznać jak silną posiada wibrację i na jakim znajduje się poziomie. Imiona, nazwisko czy pseudonim, używane, na co dzień, przez swoje kolory wpływają na życie codzienne. Nieużywane imiona tracą swoje znaczenie.

Temperament człowieka łączy się bezpośrednio z osobistym kolorem wewnętrznym oraz z kolorem dnia urodzenia. Kolor dnia urodzenia, interpretujący działania w życiu człowieka, oblicza się przez zsumowanie cyfr dnia urodzenia. Należy brać pod uwagę także kolory składowe np. dzień urodzenia 12 to kolor dnia urodzenia jest żółty (1 + 2= 3), ale znaczenie ma także kolor czerwony (1) i pomarańczowy (2).

PRZYPORZĄDKOWANIE LITER I CYFR W KOLOROSKOPIE

CZERWONEGOGOGO

A, J, S, Ą, Ś

Cyfra 1 – odpowiada energii koloru i literom

POMARAŃCZOWEGO

B, K, T

Cyfra 2 – odpowiada energii koloru i literom

ŻÓŁTEGO

C, L, U, Ć, Ł

Cyfra 3 – odpowiada energii koloru i literom

ZIELONEGO

D, M, V

Cyfra 4 – odpowiada energii koloru i literom

TURKUSOWEGO

E, N, W, Ę, Ń

Cyfra 5 – odpowiada energii koloru i literom

INDYGO (granatowy, ciemnoniebieski)

Cyfra 6 – odpowiada energii koloru

F, O, X, Ó

i literom

FIOLETOWEGO

G, P, Y

Cyfra 7 – odpowiada energii koloru i literom

ULTRAKOLORU (szary, srebrny, bordo, purpura, wiśnia)

H, Q, Z, Ż, Ź

Cyfra 8 – odpowiada energii koloru i literom

RÓŻOWEGO

I, R

Cyfra 9 – odpowiada energii koloru i literom

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA

W celu ułatwienia pracy przy zliczaniu wibracji cyfr i liter utworzyłam program w Excelu, który zliczał częstość występowania poszczególnych liter i cyfr, a następnie sumował te wartości dla poszczególnych grup koloroskopu (od 1 do 9).

Przykładowa formuła zliczająca wartość jednego ze znaków (litery lub liczby)

=DŁ($B2)-DŁ(PODSTAW($B2;C$1;””))

Aby uniknąć zafałszowania wyników w związku z różnymi długościami imion i nazwisk uzyskane wyniki przedstawiłam w postaci procentów, gdzie 100% stanowiła łączna suma liter w imieniu i nazwisku i cyfr w dacie urodzenia.

Badania przeprowadzałam w 2 kategoriach. W pierwszej obserwacji chciałam potwierdzić tezę, że człowiek instynktownie wyczuwa potrzebę uzupełnienia brakującego koloru. W drugiej, czy choroby maja jakieś odzwierciedlenie w niedoborach kolorów w poszczególnych grupach, w zależności od narządu, w którym się rozwijają

 

KATEGORIA PIERWSZA

Założenie: badani wybierają karty, w kolorach, których im brakuje

Badania przeprowadzałam w różnych grupach wiekowych. Pod uwagę brałam dzieci w wieku przedszkolnym, do ok 7 roku życia, młodzież 12-14 lat i osoby dorosłe. Każda z tych osób dostała zestaw kolorowych kart podzielonych na 9 grup, zgodnie z diagramem koloroskopu. W poszczególnych grupach były np. dwa odcienie danego koloru, w grupie 8 był kolor srebrny, szary i bordowy. Z każdej grupy osoba badana miała wybrać po jednej karcie z kolorem, który najbardziej jej się podobał. Osoby były proszone o wybór bez dłuższego zastanawiania się. Badani otrzymali informację, żeby nie sugerowali się przy wyborze myślą o potencjalnym zastosowaniu w ubiorze wybranego koloru. Chciano uniknąć wpływu mody i ewentualnego przypisania koloru do płci (np. różowy tylko dla kobiet). Dzieciom sugerowano wybór koloru na ulubiony kocyk lub poduszkę.

Grupa dzieci przedszkolnych liczyła 21 osób, w której było 14 dziewczynek i 7 chłopców. Grupa młodzieży liczyła 41 osób, odpowiednio 18 dziewcząt i 23 chłopców. Grupa dorosłych liczyła 55 osób, 37 kobiet i 18 mężczyzn.

Każda z osób miała zrobioną analizę wg koloroskopu. Klasyfikowałam, jako wynik pozytywny, jeśli wybrany kolor miał 0 lub 1 punkt w koloroskopie, czyli świadczył o wyborze koloru brakującego w palecie barw danej osoby.

Wyniki rozpatrywałam w trzech grupach:

– 0 trafień

– trafny wybór jednego koloru

– trafny wybór dwóch kolorów

Analizę przeprowadziłam porównując procentowy udział w grupach w zależności od:

– wieku

– płci

– liczby trafień

GRUPA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

dziewczynki

chłopcy

SUMA

14

%

7

%

21

%

0 trafień

7

50

1

14,3

8

38,1

1 trafienie

4

28,6

4

57,1

8

38,1

2 trafienia

3

21,4

2

28,6

5

23,8

GRUPA MŁODZIEŻY

dziewczynki

chłopcy

SUMA

18

%

23

%

41

%

0 trafień

1

5,6

8

34,8

9

24,9

1 trafienie

11

61,1

11

47,8

22

53,7

ienia

6

33,3

4

17,4

10

24,4

GRUPA DOROSŁYCH

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

SUMA

37

%

18

%

55

%

0 trafień

9

24,3

3

16,7

12

21,8

1 trafienie

21

56,8

9

50,0

30

54,5

2 trafienia

7

18,9

6

33,3

13

23,6

GRUPA KOBIET, W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

DZIECI

MŁODZIEŻ

DOROŚLI

0 trafień

50

5,6

24,3

1 trafienie

28,6

61,1

56,8

2 trafienia

21,4

33,3

18,9

GRUPA MĘŻCZYZN, W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

DZIECI

MŁODZIEŻ

DOROŚLI

0 trafień

14,3

34,8

16,7

1 trafienie

57,1

47,8

50

2 trafienia

28,6

17,4

33,3

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE NIEZALEŻNIE OD PŁCI

DZIECI

MŁODZIEŻ

DOROŚLI

0 trafień

38,1

21,9

21,8

1 trafienie

38,1

53,7

54,5

2 trafienia

23,8

24,4

23,6

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY TRAFIEŃ

0 trafień

1 trafienie

2 trafienia

DZIECI

38,1

38,1

23,8

MŁODZIEŻ

21,9

53,7

24,4

DOROŚLI

21,8

54,5

23,6

KATEGORIA DRUGA

Założenie: wystąpią niedobory kolorów w czakrach odpowiedzialnych za poszczególne narządy:

Grupa 1 – niedobór koloru pomarańczowego, w czakrze sakralnej – osoby ze schyłkowa niewydolnością nerek

Grupa 2 – niedobór koloru żółtego, w czakrze splotu słonecznego – osoby z cukrzycą

Grupa 1

Obserwację przeprowadziłam na 117 dorosłych osobach mających schyłkową niewydolność nerek. W grupie kontrolnej znalazło się 115 zdrowych dorosłych osób. Wszystkim osobom przeprowadziłam analizę w wykorzystaniem diagramu koloroskopu. Uzyskane wyniki przedstawiłam w %. W każdej grupie koloroskopu zliczałam ile razy występował brak koloru i wyciągnęłam średnią, dzieląc uzyskany wynik przez liczbę badanych osób.

Gr.1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

choroba nerek

0,0

4,3

14,5

18,8

3,4

29,1

29,9

18,8

0,0

zdrowi dorośli

0,0

2,6

18,3

41,7

3,5

20

22,6

14,8

0,0

Grupa 2

Obserwację przeprowadziłam na 45 osobach, dorosłych i dzieciach, ze stwierdzoną cukrzycą. Ponieważ w koloroskopie brana jest pod uwagę data urodzenia, a grupa mieściła w sobie osoby, których rok urodzenia zaczynał się 19… oraz osoby, których rok urodzenia zaczynał się od 2, do grupy kontrolnej wzięłam zdrowe osoby urodzone w XX i XXI wieku. Grupa kontrolna liczyła 178 osób. Wszystkim osobom przeprowadziłam analizę w wykorzystaniem diagramu koloroskopu Uzyskane wyniki przedstawiłam w %. W każdej grupie koloroskopu zliczałam ile razy występował brak koloru i wyciągnęłam średnią, dzieląc uzyskany wynik przez liczbę badanych osób.

Gr.1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

Z cukrzycą

0,0

0,0

13,3

20

8,9

22,2

40,0

28,9

6,7

zdrowi

0,0

1,7

16,3

41,0

5,1

21,3

25,8

23,6

1,7

Dla ciekawości przedstawiłam na jednym wykresie obie kategorie, żeby lepiej zaobserwować czy są różnice pomiędzy grupami

WNIOSKI:

KATEGORIA PIERWSZA

Założenie: badani wybierają karty, w kolorach, których im brakuje

– w analizie pod względem liczby trafień we wszystkich kategoriach wiekowych, niezależnie od płci, zaobserwowałam blisko 78% trafność wyboru brakującego koloru. Około 24% badanych trafnie wskazało 2 brakujące kolory, ponad 50%, dobrze wskazywało przynajmniej 1 brakujący kolor.

W zestawieniu zależnym od wieku najwięcej błędnych wyborów stwierdzono u dziewczynek w grupie przedszkolnej, ta sytuacja znacznie poprawiła się u nastolatek. Dorośli mężczyźni częściej niż kobiety wybierali 2 brakujące kolory.

Założenie postawione na początku badania zostało potwierdzone przez przeprowadzone obserwacje

KATEGORIA DRUGA

Założenie: niedobory kolorów w czakrach odpowiedzialnych za poszczególne narządy, w których rozwinęła się choroba

W grupie osób chorych na schyłkową niewydolność nerek zaobserwowano znacznie mniejsze niedobory koloru zielonego niż w grupie kontrolnej, natomiast wyższe niedobory w kolorach pomarańczowym, indygo i fioletowym.

W grupie tej potwierdził się niedobór koloru pomarańczowego, powiązanego z nerkami, natomiast jak widać ciężkie schorzenia tych narządów mają nie tylko wymiar materialny. Brak pełnego otwarcia czakry siódmej powoduje, że powstaje uczucie oddzielenia od pełni bytu i nie uwolnienia się od strachu¸, który może podtrzymywać blokady w innych czakrach. Wg. S. Sharamon i B.J.Baginskiego ludzie w takim stadium odczuwają zwątpienie w sens życia, odczuwają silny strach przed śmiercią i aby zdławić te uczucia, uciekają w nadmierną aktywność, aby udowodnić swoją niezbędność. Często zdarza się, że ściągają na siebie choroby, które zmuszają ich do spokoju, a taką chorobą niewątpliwie jest ciężka choroba nerek wymagająca dializoterapii.

W grupie osób chorych na cukrzycę również zaobserwowano mniejsze niedobory koloru zielonego niż w grupie kontrolnej, natomiast zwiększony niedobór w kolorze fioletowym i różowym. Nie stwierdzono niedoboru koloru żółtego, który powiązany jest z trzustką. Niedobór koloru fioletowego, jak napisałam powyżej, może ściągać ciężkie choroby. Niedobór różowej energii, wg Teresy Blomqvist, może skutkować brakiem rozeznania i przezorności w stosunku do siebie i swego zdrowia. Można nie zdawać sobie sprawy, że działania, które wykonujemy doprowadzają do złych następstw. Na przykład nadmierne objadanie się może prowadzić do otyłości brzusznej, która powoduje oporność tkanek organizmu na działanie insuliny, a nadwaga zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego.

Znacznie mniejsze, w stosunku do kontroli składającej się ze zdrowych osób, niedobory koloru zielonego w obu grupach można spróbować wytłumaczyć tym, że czakra serca tworząc środek systemu czakr wiąże dolne trzy centra fizyczno-emocjonalne z trzema górnymi centrami duchowymi, wpływając na równowagę przepływu energii pomiędzy nimi. Czakra serca, wg. S.Sharamon i B.J.Baginskiego, dysponuje ogromnym potencjałem transformacji i leczenia, co ludziom z tak ciężkimi chorobami jest na pewno bardzo potrzebne.

Na powstanie choroby może składać się wiele czynników, więc nie powinien dziwić niejednoznaczny wynik obserwacji w przypadku chorych na cukrzycę

Przeprowadzone obserwacje spowodowały powstanie mnóstwa nowych pytań np. jak to się dzieje w przypadku innych chorób, przypominając obserwację Małgorzaty Musioł na temat niedoboru indygo u osób chorych na chorobę Alzheimera. Czy uzupełnianie brakującego koloru w takim przypadku dałoby jakieś pozytywne efekty? Czy inne choroby manifestują się innym rozkładem w palecie barw? Jaki jest wpływ indywidualnego rozkładu barw na życie człowieka – w koloroskopie brane jest pod uwagę imię i nazwisko, czy zmieniając np. nazwisko zmieniamy cechy charakteru, swój los itp.? Pojawia się też np. pytanie jak korelują indywidualne palety kolorów w związkach partnerskich. Pytań może być wiele, a odpowiedzi będą podstawą do zadania sobie następnych pytań.

Dyrektor Studium Psychologii Psychotronicznej. Pedagog i socjoterapeuta (UwB). Dyplomowana astropsycholog oraz instruktorka mistycznych tańców korowodowych i w kręgu.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania Tobie naszego newslettera. 

Discover more from Studium Psychologii Psychotronicznej

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading