Archaniołowie siedmiu promieni i ich rola w procesie transformacji naszego życia na planie duchowym i fizycznym.

Zasoby naszego Studium zostały niewątpliwie wzbogacone o bardzo wartościową pracę Agnieszki Banasiak. Dotyczy ona współpracy człowieka z Archaniołami. Te potężne, a jednocześnie nad wyraz przyjazne człowiekowi boskie Istoty zostały wyznaczone przez Boga do funkcji współpracy z człowiekiem i towarzyszenia mu w jego rozwoju duchowym. Dodatkową atrakcją pracy, jest galeria przepięknie namalowanych przez nią Archaniołów, z których każdy poprzez swoją formę plastyczną przybliża oglądającemu również swój obszar działania. Praca Agnieszki jest zaproszeniem do współpracy z Archaniołami.

Archaniołowie siedmiu promieni i ich rola w procesie transformacji naszego życia na planie duchowym i fizycznym (fragmenty) –  Agnieszka Banasiak

Kim są Aniołowie

Według św. Augustyna „Anioły to duchy, ale są Aniołami nie tylko dlatego, że są duchami. Stają się Aniołami kiedy zostają posłani. Bo imię Anioł odnosi się do ich urzędu, a nie natury”. Biblia nazywa anioły „synami bożymi”, „wojskiem niebieskim”, ale unika przedstawienia ich wyglądu. Duchowa natura aniołów długo kazała uznawać ich wyższość nad cielesnym człowiekiem. Dziś się to jednak zmieniło i oba byty zarówno duchowy jak i cielesny są uznawane za tak samo wartościowe.

Wiadomo, że człowiek powstał z gliny, a skąd się wziął anioł?
Mówi się, że anioł w chwili otrzymania od Boga posłannictwa wynurzył się z absolutu czyli został stworzony. Anioły, choć są istotami duchowymi, mogą przyjmować kształty i ciało. Nie posiadają płci, są endrogyniczne co nie stoi na przeszkodzie, aby ukazywały się jako piękni młodzieńcy lub piękne kobiety. Posiadają wolną wolę jak człowiek, ale jako istoty duchowe są nieśmiertelne. Główna ich rolą jest ochrona rodzaju ludzkiego, przekazywanie człowiekowi wyroków boskich, a najwyższemu wszelkich próśb człowieka wzmacniając go jednocześnie w wierze.

Aniołowie są mieszkańcami nieba, boską świtą głoszącą chwałę Boga.

Pseudo-Dionizy Areopagita (V w.) dokonał podziału aniołów na III hierarchie
i podział ten obowiązuje do dnia dzisiejszego:

I hierarchia – Serafini, Cherubini, Trony

(kontemplują i wychwalają Boga, stoją najbliżej niego, przekazują jego polecenia niższym hierarchią)

II hierarchia – Panowania, Moce, Władze

(zarządzają Królestwem Niebieskim, strzegą ich i pośredniczą
w ich modlitwach)

III hierarchia – Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie

(najbliżsi człowiekowi, najbardziej aktywnie z nim współdziałają, strzegą ich i pośredniczą w ich modlitwach).

Duże wsparcie i pomoc uzyskujemy od Archaniołów i Aniołów. Ja skupiłam się na Archaniołach Siedmiu Promieni, ponieważ to oni głównie mając przypisane pewne wartości i cnoty, uczą nas. Przez to przyczyniają się do tego iż wzrastamy, poszerza się nasza świadomość oraz jesteśmy bardziej uważni.

Zaczynając pracę z Archaniołami dobrze jest uświadomić sobie co w naszym życiu pragniemy zmienić, jakie wartości i pozytywne nawyki do niego zaprosić, a czego pragniemy się pozbyć. Aby dokładnie uzmysłowić sobie nasze cele spisujemy dokument, w którym opisujemy dokładnie nasze

marzenia, które pragniemy zaprosić do naszego życia. Opisujemy również sytuacje, nałogi, wydarzenia których chcemy się pozbyć. Tak spisana nasza wola będzie towarzyszyć nam przez cały proces.

A oto wspaniała siódemka :

1. Michał – Stoi w blasku promienia „ochrony i wiary”.

2.Gabriel – Czuwa nad promieniem „harmonii i wybaczenia”.

3. Rafał – Strzeże promienia „uzdrawiania ciała i duszy”.

4. Uriel – Opiekuje się promieniem „sprawiedliwości, odwagi i akceptacji”.

5. Chamuel – Opiekuje się promieniem „miłości fizycznej i uniwersalnej”.

6. Jofiel – Dogląda promienia „oświecenia i wdzięczności”.

7. Zadkiel – Sprawuje władzę nad promieniem „wybaczenia i transformacji”.

Archanioły, według Dionizego Areopagita, stanowią VIII hierarchię boską. Są wodzami zastępów anielskich i wykonawcami Woli Bożej. To najważniejsze Anioły, które rozumieją wszystko co ma związek z postępem i ewolucją ludzkości.

Na temat rzeczywistej liczby Archaniołów opinie są podzielone w zależności od religii. Ja będę w mojej pracy trzymać się Wspaniałej Siódemki, gdzie wzmianki o niej znajdujemy w wielu systemach religijnych i filozoficznych.

Siódemka jest najważniejszą i najświętszą liczbą w symbolice liczb. Jest liczbą kosmiczną. Pitagorejczycy opisywali ją jako wóz życia. Składa się z czterech żywiołów ciała i trzech duszy.

O ważności cyfry siedem świadczy to iż Bóg odpoczywał 7-go dnia, mamy 7 Aniołów Apokalipsy, 7 pieczęci, tydzień składa się z 7 dni, jest 7 centrów energetycznych oraz 7 kolorów tęczy. Biblia nawiązuje bezpośrednio do tej cyfry: „Ja jestem 7 z drogi życia, a wokół tronu Boga stoi Siedmiu Wielkich Archaniołów”. Aniołowie ci są wpatrzeni w oblicze Pana i pełnią rolę pośredników między niebem a ziemią.

Modlitwa do siedmiu Archaniołów o ochronę :

Wspaniała Siódemka

Przede mną Rafał,

za mną Gabriel,

po mojej prawej stronie Michał,

po lewej Uriel,

nade mną Jofiel,

przede mną Zafkiel

pośrodku Chamuel,

Chronione i ukryte w boskim bycie,

pośrodku sześcioramiennej gwiazdy,

w ochronnej kuli,

błyszczy i promienieje „JESTEM KTÓRY JESTEM”.

Wiara i ochrona – Archanioł Michał – „Któż jak Bóg”.

 Archanioł Michał jest najwyższy rangą archaniołem. Ma władzę równą Bogu. Jako pierwszy stanął do walki z szatanem, stłumił jego bunt i wygnał go z Nieba. Wyprowadza nas ze świata materii i prowadzi ku duchowo – boskiej naturze. Odpowiedzialny jest za V czakrę – gardła. Działa za pośrednictwem szafirowo – niebieskiego promienia pomagając

ludziom w odnalezieniu w sobie siły, odwagi i wiary. Na planie fizycznym zarządza przestrzenią ziemską, a co za tym idzie czterem żywiołami. Odpowiada za talenty i zdolności manualne w różnych dziedzinach, inspiruje rozwój białej magii zgodnej z prawdami boskimi i kosmicznymi. Rozwija w człowieku umiejętność kontaktowania się Bogiem poprzez miłość transcendentalną, wiarę i modlitwę.

Archanioł Michał zachęca nas do medytacji i modlitwy. Ukazuje wiarę jako wartość najważniejszą, ponieważ wiara jest pierwszą postawą, jaką należy w sobie wyrobić. I to nie tylko wiarę w Boga, ale również w siebie, w swoją podświadomość, gdyż to właśnie podświadomość układa zdarzenia w taki sposób, aby w Twoim życiu pojawił się wewnętrzny spokój i akceptacja, uzdrowienie na poziomie duszy i ciała, wybaczenie, transformacja, ufność, miłość i wdzięczność.

Wiara przedstawiana jest pod postacią szafirowo-niebieskiego promienia, który jest źródłem nie tylko zapału i rozpoczęcia działań ale również odnalezieniem i urzeczywistnieniem prawdziwej wewnętrznej Harmonii. Wiara, pomaga nam rozwinąć i uwierzyć w swoją intuicję. Pokazuje nam nasze własne wnętrze. Uczy nas słuchania swoich snów, swojego ciała, swojego głosu podświadomości. Chce nam zobrazować bogactwo świata wewnętrznego, oraz tego, iż nie zawsze liczą się rzeczy materialne. Wiara pozwala przenosić góry i dokonywać rzeczy niemożliwych. Wzywa nas również do skupienia się na sobie samym i zaprasza do poznania boskiej prawdy. Wiara to szczere przekonanie, iż istnieje siła, która prowadzi Cię przez życie zgodnie z Twoimi marzeniami i przekonaniami. Dlatego właśnie same pozytywne myśli nie wywierają żadnego wpływu na Twoje życie. Dopiero wiara w nie sprawi, że podświadomość przeniesie je na życie. Najważniejsze abyś codziennie pozostawał w harmonii ze swoimi przekonaniami i przeświadczeniami. Dopiero ta zgodność da Twojej podświadomości możliwość udowodnienia swojej mocy i zrealizowania marzeń. Podświadomość pomoże Ci uzyskać jedność myśli i przekonań. Musisz codziennie starać się o pozytywne nastawienie i z całej siły wierzyć w powodzenie swoich zamiarów. Wówczas pragnienie zmieni się w pewność. Zniknie rozdźwięk pomiędzy Twoimi myślami oraz przekonaniami, a podświadomość zacznie wreszcie działać dla Twojego dobra.

Wiara w Boga ma ogromny wpływ na życie człowieka. To Bóg stworzył ludzką podświadomość, a co za tym idzie, jest ona przejawem Jego mocy ukrytej w ciele człowieka. Anioły posłał, aby wspierały go i umacniały w wierze. Jednym słowem najważniejsze, byś wierzył ! W tym wypadku Twoim jedynym zadaniem jest pozytywne myślenie zgodne z twoimi przekonaniami oraz radość w sercu, która jest reakcją na spełnienie Twoich marzeń.

Podświadomość da Ci konkretną odpowiedź. A jest ona zdolna do każdego działania, ponieważ daje Ci prawo do miłości, szczodrości, szczęścia i spokoju. Modląc się, medytując lub afirmując otaczaj się kolorem szafirowo-niebieskim.

A oto modlitwa, dzięki której zyskasz lub umocnisz swoją wiarę.

Jestem, dzieckiem życia. Wierzę w cudowną inteligencję, nieskończoną potęgę
i moc mojej podświadomości. Ma ona ogromny wpływ na moje życie, zaprowadza jedność pomiędzy moimi uświadomionymi myślami, a przekonaniami. Dzięki łaskom Boga i podświadomości osiągnę wszystko, co zechcę, gdyż serce mam przepełnione harmonią i wiarą. Archanioł Michał otacza mnie opieką, prowadzi i wspomaga w wierze we własne siły i moc kreacji swojego życia na wszystkich jego poziomach.”

Powtarzaj ją rano zaraz po przebudzeniu i wieczorem przed pójściem spać.
W ciągu dnia, tyle razy ile Ci się przypomni bądź też kiedy będziesz jej potrzebował.

Utwórz w swojej głowie wizerunek siebie samego, silnego i pełnego energii. Nabierz zaufania do siebie i swoich możliwości. Usiądź, zamknij oczy i poczuj w sobie wewnętrzną moc. Poczuj jak Archanioł Michał rozpala w Tobie ogień, który napełnia Cię energia i który pozwala osiągnąć Twoje wymarzone cele. Od tej chwili Twoje pragnienia będą się spełniały, Twoje życzenia się ziszczą, a wszelkie kłopoty znajdą rozwiązanie i obrócą się w dobro. Stanie się tak, ponieważ masz wiarę, a podświadomość uczyni wszystko, by niczego Ci w życiu nie zabrakło. Archanioł Michał stoi na straży Twojej wiary i służy pomocą ilekroć Go o to poprosisz.

Jego przesłanie brzmi:

WYZNACZCIE SOBIE CELE. POZWÓLCIE PROWADZIĆ SIĘ WOLI BOŻEJ. ZAUFAJCIE DRODZE, KTÓRA OTWORZY SIĘ PRZED WAMI. BOŻA WOLA JEST MĄDRA, JASNA I SŁUŻY ZARÓWNO TOBIE, JAK I WSPÓLNEMU DOBRU.

Wybaczenie i harmonia – Archanioł Gabriel – „Boża Siła”

Archanioł Gabriel promieniuje energią koloru białego, jest strażnikiem światła postępu, odnowy i ewolucji.

Jest jedyny spośród 7-miu dostojnych Archaniołów, który daje się poznać jako jednoznacznie żeński byt. Działa za pośrednictwem białego promienia i odpowiada za czakrę podstawy i sakralną. Trzyma w dłoni białą lilię, która jest symbolem pożegnania z tym co stare i nam nie służy, oraz jest symbolem czystości. Określony jest jako władca Księżyca, wody i ognia. Jest opiekunem wschodniej części świata i patronem środy. Jest Aniołem obwieszczającym wszelkie początki. Opiekuje się modlącymi i jest opiekunem wiedzy.

Przybywa, aby objawiać ludziom przesłania Boga. Zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, powiadomił pasterzy o narodzeniu Bożego Syna i prowadził ich do Betlejem.

Archanioł Gabriel mówi Ci, że nadszedł czas, abyś zrzucił z siebie ciężar przeszłości, pozbył się żalu, nienawiści, wybaczył sobie i swoim „winowajcom”. Abyś uwolnił swoją duszę od starych, zakorzenionych wzorców. W ten sposób będzie ona promieniować poprzez Ciebie w świat pełnią swojej mocy i piękna. Powróci ona do swojej pierwotnej niewinności i czystości, jeśli pokonasz przepaść pomiędzy siłą rozumu, która pochodzi z zewnątrz, a wrodzoną siłą Bożą, która tkwi w Tobie. Dlatego wyrażanie swoich uczuć związanych z wybaczaniem odczuwamy jako niepokojące i bardzo bolesne doświadczenie. Złość i żal skierowane ku innym to emocje, których efektem jest utrudnione budowanie relacji z tymi osobami. To uczucia, które przede wszystkim niszczą Cię od środka. Szczere wybaczanie wymaga wielkiej odwagi, ale jest też niesamowicie oczyszczające. To sztuka, dzięki której możesz się uwolnić od więzienia, które obarczając kogoś winą, sam sobie przygotowujesz. Wybaczenie bliskiej osobie oczyści Twoje wnętrze i pozwoli przywrócić odpowiedzialność za problemy, z którymi nie mogłeś sobie poradzić. Pamiętaj, że tu nie chodzi tylko o zwolnienie kogoś z winy – przede wszystkim chodzi tutaj o to, abyś Ty stał się wolny.

Wybaczanie wymaga więc głębokiego zrozumienia – nie możesz patrzeć tylko na to co jest na powierzchni. Musisz zastanowić się nad motywami osoby, która w Twoim odczuciu zrobiła coś nie akceptowalnego i zrozumieć co nią kierowało. Dopiero wtedy, możesz zaakceptować taki stan rzeczy, odkładając na bok swoje własne oczekiwania. Możesz też wtedy zrozumieć, że nie ma nic do wybaczania, bo nie ma nawet winnego. Wina nie istnieje – jest tylko sztucznym tworem stworzonym przez umysł, który wierzy w dualistyczne pojęcie dobra i zła. Dopiero zrozumienie tej zasady to pierwszy, bardzo ważny krok, do nauczenia się prawdziwego wybaczania. Teraz pora na drugi, równie istotny, w formie konkretnego procesu, dzięki któremu dokonasz transformacji własnego podejścia.

Przedstawiona tutaj modlitwa może Cię poprowadzić ku przebaczeniu, pomoże Ci pozbyć się goryczy z duszy i serca. Powtarzana codziennie sprawi, że poczujesz szczęście i spokój.

Wybaczam dobrowolnie, całkowicie i z miłością wszystkim tym, którzy mnie skrzywdzili. Uwalniam ich od winy całym sercem, duszą i umysłem. Wszystko, co się wiąże z tymi przykrymi zdarzeniami, zostało zapomniane i nie jest już częścią mojego życia. Czuję się swobodny i wyciszony. Trwam w błogim spokoju i pragnę, by Ci, którzy mnie skrzywdzili, także odzyskali równowagę i zaznali szczęścia. Za każdym razem, gdy o kimś takim pomyślę, obdarzam go duchową wolnością, życząc mu, by wszystkie wypadki w jego życiu działy się dla jego dobra.”

Modlitwę tę należy odmawiać codziennie. Gdy wybaczysz złoczyńcom szczerze, gdy uwolnisz się od negatywnych uczuć, możesz przestać ją odmawiać, ponieważ otrzymane dzięki niej dobrodziejstwa staną się już nieodłączną częścią Ciebie.

Osoba , której przebaczasz, wcale nie musi o tym wiedzieć. Wybaczasz jej dla własnego dobra, po to by się wyswobodzić, uwolnić od niechęci oraz odkryć własną zdolność do szczerego darowania win.

Prawdziwe przebaczenie musi się zacząć od wybaczenia sobie. Jeśli nie uporządkujesz samego siebie, nie zdołasz obudzić w sobie szczerych, pozytywnych myśli, a podświadomość nie będzie mogła działać dla Twojego dobra.

 Dobrze abyś poprosił Archanioła Gabriela o wsparcie w swoim procesie przemiany, a wtedy nie tylko Gabriel, ale całe rzesze Aniołów, zjawią się aby nieść Ci pomoc. A białe światło wybaczenia i zrozumienia umocni każdą siłę i przeniknie każdą barwę.

Przesłanie Archanioła Gabriela brzmi:
KAŻDY NOWY DZIEŃ JEST NOWYM POCZĄTKIEM. KAŻDEGO DNIA MOŻESZ ZRZUCIĆ BRZEMIĘ PRZESZŁOŚCI I PRZEŻYĆ ODNOWIENIE.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Studium Psychologii Psychotronicznej. Pedagog i socjoterapeuta (UwB). Dyplomowana astropsycholog oraz instruktorka mistycznych tańców korowodowych i w kręgu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.