Czakry wrotami energii – Konrad Paweł Cydzik

Kolejna praca zasługująca na Twoją uwagę.

Czakry wrotami energii autorstwa Konrada Pawła Cydzika

Człowiek jako całość

Większość osób zna siebie jako ciało fizyczne z krwi i kości. W rzeczywistości jesteśmy też energią, życiodajną siłą, która łączy nas z energią wszechświata. Jesteśmy indywidualnym polem energetycznym wibrującym na odpowiedniej częstotliwości. Każdy z nas powinien znać mechanizm funkcjonowania tu na ziemi, szczególnie, jeżeli chcemy być zdrowi, szczęśliwi i spełnieni. Nasza istota to, siedem przenikających się nawzajem ciał, pobierających, oddających energię przez czakry oraz zasilających się przez drogi energetyczne (meridiany).

Uświadomienie, tych zależności, wiedza na ten temat, pozwoli lepiej zrozumieć sens naszego istnienia i przyczyny pojawiających się problemów.

Ciało fizyczne (eteryczne)

Pierwszym polem energetycznym jest nasze ciało fizyczne, znane też jako ciało eteryczne. Dzięki ciału fizycznemu istniejemy na płaszczyźnie materialnej

i gromadzimy właściwe dla niej doświadczenia. Ciało fizyczne, jest bardzo inteligentnym i złożonym organizmem. Każdy człowiek powinien być świadomy, swych układów, narządów, organów. Na jakiej zasadzie, to wszystko funkcjonuje, i zadbać o własne ciało fizyczne, by najdłużej i najsprawniej nam służyło.

Co siedem lat nasze ciało odnawia się przez wymianę wszystkich komórek i tkanek, a nerki i wątroba nieustannie je oczyszczają.

Funkcje fizyczne: uczucia, ból, przyjemność przynależą do pierwszego ciała energetycznego. Zdrowe ciało fizyczne warunkuje mocniejszą warstwę eteryczną, a osłabiony organizm będzie podatny na choroby.

Wszystkie części ciała, organy, tkanki, komórki powinny stanowić współpracującą ze sobą harmonijną całość. Równowaga w organizmie zwana jest homeostazą. Taki stan, w którym procesy życiowe mogą przebiegać bez widocznych trudności, określamy, jako zdrowie.

Na poziomie fizycznym jednym ze sposobów, w jaki organizm stara się zachować homeostazę, jest utrzymanie zrównoważonego bilansu kwasowo-zasadowego, na który wpływ ma nasz sposób odżywiania i prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Ważne też jest, by nasz układ pokarmowy pełnił właściwie funkcje w procesie: trawienia i przyswajania z pożywienia wszystkich potrzebnych substancji odżywczych oraz wydalania toksyn.

Bardzo ważną rolę w zdrowiu odgrywa także psychika człowieka. Dobre samopoczucie jest uzależnione między innymi od zasobów energii witalnej i prawidłowego jej przepływu w systemie energetycznym.

W pierwszym ciele energetycznym znajduje się siedem czakr. Łączą one pozostałe ciała energetyczne z ciałem fizycznym i pełnią funkcję kanału, przez który przekazywane są informacje.

Na poziomie fizycznym czakry połączone są z gruczołami wydzielania wewnętrznego, przez które przesyłane są sygnały z pozostałych ciał energetycznych. Wszystko to tworzy złożony układ, wzajemnie od siebie uzależniony.

Ciało emocjonalne

Ciało emocjonalne, poprzez drugą czakrę, powiązane jest ze sferą emocjonalną. Dzięki niemu doświadczamy emocji. Zawarte są w nim wszystkie wzorce emocjonalne, tworzące naszą osobowość. Ciało emocjonalne odpowiada ciału fizycznemu, wibracje tej warstwy aury odzwierciedlają procesy uczuciowe, których doświadczamy.

Nasze emocje podlegają szybkim zmianom, co przejawia się w postaci różnorodnej energii, mieniącej się różnymi barwami. Barwom tym towarzyszą charakterystyczne wibracje i energie, które wpływają np. na atmosferę panującą w otoczeniu danego człowieka. Każde doznanie emocjonalne pozostawia ślad w warstwie emocjonalnej. Ślad ten jest określoną wibracją, która promieniuje w kierunku ciała fizycznego i aury.

Dobrze jest oczyścić naszą warstwę emocjonalną, odnaleźć źródło negatywnych uczuć, które zwykle sięgają okresu dzieciństwa. Jeżeli, nie wydobędziemy ich na poziom świadomości i nie doprowadzimy do uzdrowienia, będą przyciągały podobne sytuacje w naszym późniejszym życiu. Uświadamiając sobie, jak doszło do powstania złego wzorca, będziemy mogli się od niego uwolnić. Pozbywając się tych przyczyn negatywnych energii, drugie ciało emocjonalne stanie się doskonalsze i zacznie wibrować pozytywną energią.

Ciało mentalne

Trzecie ciało energetyczne jest złożone z energii związanej z naszym życiem mentalnym – myślami, procesami umysłowymi i kreatywnością umysłową. Na poziomie mentalnym aktywne są świadomość i podświadomość, dlatego mieszczą się w nim wszelkie myśli, pragnienia, fantazje, obawy i nadzieje. Ciało to odpoczywa, gdy medytujemy. Tu, też kryją się formy i wzorce myślowe wpojone w nas w okresie dzieciństwa, dorastania. Wraz z upływem czasu my sami tworzymy pozytywny lub negatywny system przekonań dotyczących siebie, innych ludzi, życia.

Jeżeli jest w nas więcej negatywnych myśli, przekonań na własny temat, ograniczamy samych siebie i utrudniamy sobie samorealizację. Należy uwolnić się od negatywnych myśli i stawić czoło własnym przekonaniom, przekształcając je w pozytyw. Efektem tego będzie poprawa jakości życia: radość, zabawa, kreatywność.

Ciało astralne

Czwarte ciało energetyczne jest związane z czakrą serca, gdzie rodzi się energia miłości. Przez nią przekazujemy miłość rodzinie, przyjaciołom, ludziom, całemu otoczeniu. Jest naturalnym źródłem bezwarunkowej miłości, która wywiera pozytywny wpływ na zdrowie i życie człowieka

Gdy osoby nawiązują między sobą prawidłowe relacje, ich ciała astralne wymieniają się energiami, jednocześnie wzmacniając i rozwijając czakrę serca. Pole energii jest wtedy pozytywne, daje radość, wzajemną akceptację. Jeżeli odczuwamy w interakcjach negatywne emocje, to odbieramy przykre uczucia, krytykę, chłód.

Ciało duchowe (Święta wola wewnętrzna)

Piąte ciało energetyczne ma związek z wyższą wolą, połączoną z wolą boską („Bądź wola Twoja”) i czakrą gardła. Łączy się z potęgą słowa, przemawiania, słuchania i brania odpowiedzialności za własne czyny.

Warstwa duchowa symbolizuje boski element w człowieku, zawiera jego Wyższe Ja, które posiada informacje na temat planu naszego życia. Jeżeli, uporządkujemy nasze wnętrze, nauczymy się skutecznie medytować, to będziemy mogli prosić swoje Wyższe Ja o mądrość, jasność widzenia, przewodnictwo.

Na piątym poziomie dźwięk stwarza materię, dlatego uzdrowienie dźwiękiem jest skutecznym sposobem oddziaływania na to ciało energetyczne.

Ciało duchowe (Święta miłość)

Szóste ciało energetyczne i czakra „trzeciego oka” związane są z niebiańską, boską miłością, która przekracza granice miłości ludzkiej.

Miłość ta uznaje wszystkie formy życia za bezcenny przejaw Boga. Nasza świadomość może dotrzeć na ten poziom poprzez prace nad sobą i medytację. Będąc w tym stanie uświadamiamy sobie, że nie ma żadnych granic, mamy więź łączącą nas z całym wszechświatem, dostrzegamy światło i miłość we wszystkim co istnieje.

Ciało duchowe (Święty umysł)

Siódme ciało energetyczne i czakra korony są związane z wyższym umysłem, poznaniem, integracją życia duchowego. Podniesienie świadomości do tego poziomu powoduje zjednoczenie z uniwersalną świadomością oraz elementem boskim. W ten sposób dochodzimy do pierwotnego źródła bytu, do którego wszystko musi powrócić.

Ciała subtelne określane są jako powłoki energetyczne o odpowiednim zagęszczeniu, kształcie, barwie i funkcjach, tworzące jajowaty kształt wokół ciała. Nazywamy je biopolem człowieka lub popularnie aurą.

Każdy człowiek ma swoje indywidualne biopole o odpowiedniej częstotliwości, które rezonuje z innymi siłami i energiami z zewnątrz. Energia ta jest w ciągłym ruchu, pochłaniamy ją i wydalamy. Wchodząc w jakikolwiek kontakt z innym człowiekiem, siłami natury, dochodzi do wymiany energetycznej. Jeżeli, przebywamy w otoczeniu osób narzekających, mających problemy zdrowotne czy miejscach zanieczyszczonych, czujemy zmęczenie i wyczerpanie. Naturalne środowisko – las, góry, morze czy grupa radosnych, osób przekazuje zrelaksowanie, radość, odprężenie i dobre samopoczucie.

Pozytywny aspekt i wymiar dla człowieka ma, także kontakt ze zwierzętami. Ich aury łączą się z naszymi w czasie przytulania czy głaskania. Ułatwia to uspokojenie emocjonalne, mentalne i stabilizację energii fizycznej.

Mając świadomość, że wszelka energia podąża za myślą, powinniśmy pamiętać, że częstotliwość naszych myśli i słów odnajdzie się w aurze, a to z kolei będzie kreować naszą rzeczywistość. Znane są techniki, które pomagają nauczyć się wrażliwości aurycznej i zwiększyć świadomość, jak zewnętrzne energie wpływają na człowieka. Zastosowanie tych technik ułatwi blokowanie negatywnych energii i pozwoli na prawidłowy kontakt z uzdrawiającymi siłami natury.

Rosyjski inżynier Siemion Kirlian opracował technikę fotografowania, która pozwala zarejestrować emitowane przez ludzi, rośliny, zwierzęta i przedmioty promieniowanie. To kamera, dzięki której widać kształt aury i jej barwy.

Kolory mogą odzwierciedlać pozytywną lub negatywną energię, podpowiedzieć o osobowości, dojrzałości oraz zdrowiu człowieka. Dzieje się tak, ponieważ aspekty fizyczne i duchowe naszego życia mają odbicie w biopolu. Najbliżej ciała fizycznego pokażą się barwy związane z kondycją fizyczną danej osoby i energie, które mają największy wpływ na jej życie.

Podstawowe barwy w aurze to kolory tęczy:

Czerwony: silna energia ognia, sprzyjająca życiu, dynamiczna. Pokazuje złość, miłość, silne namiętności, ale może oznaczać stan zapalny, nerwowość, agresję, zaburzenia równowagi.

Pomarańczowy: kreatywność, radość, towarzyskość, ciepło. Otwarcie na nową świadomość lub dumę, przesadę, brak emocjonalnej równowagi, wzburzenie.

Żółty: optymizm, oświecenie, mądrość, intelekt, rozwój duchowy. Bycie krytycznym, dogmatycznym, intensywne myślenie i analizowanie.

Zielony: wrażliwość, współczucie, zaufanie, sympatia, spokój, zdolności do uzdrawiania. Ale i niepewność, skąpstwo, zazdrość, chęć posiadania, zaborczość.

Niebieski: poświęcenie, prawda, powaga, spokój, cisza, zdolność jasnosłyszenia, dobra intuicja. Po drugiej stronie: nadwrażliwość, melancholia, niepokój, despotyzm.

Fioletowy: niezależność, intuicja, duchowość, namiętność, silna wola. Przezwyciężenie czegoś, uczucie niezrozumienia, bycie onieśmielonym.

Barwy aury zmieniają się także pod wpływem naszych stanów emocjonalnych: lęków, strachu, depresji, radości, miłości, modlitwy.

Możemy zmierzyć pole energetyczne wokół ludzkiego ciała, wykorzystując wahadło lub różdżkę. Te przyrządy pomogą w komunikacji z podświadomym umysłem, wrażliwością, zdolnością koncentracji, umiejętności interpretacji odbieranych sygnałów. Kiedy nauczymy się pracować z wahadłem, możemy wykonać pomiar rozmiaru aury. Pracując z wahadłem, zadajemy pytanie z odpowiedziami „tak” lub „nie”, np. „Moja aura rozciąga się na 2 metry?”. Trzymając różdżkę w dłoniach powoli zbliżamy się, do „osoby badanej” i wydajemy polecenie, np. „pokaż mi granicę aury…”. Nie są to metody dające stuprocentową dokładność, ale zwiększają naszą świadomość i odczuwanie subtelnych energii.

Wygląd aury i jej barwy to tylko wskazówki pojawiających się zaburzeń. To także inny sposób spojrzenia na siebie, jako pole energetyczne, które wchodzi w interakcje z energiami innych ludzi, energią żywiołów, przyrody i kosmosu. Dobrze też jest nauczyć się, jak chronić i wzmacniać swoją aurę. Korzystny dla aury jest odpowiedni – zdrowy – styl życia: właściwa dieta, ćwiczenia fizyczne, świeże powietrze, światło słoneczne. Natomiast: brak świeżego powietrza, nieodpowiednia dieta, nadużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych używek, utrzymujący się stres, negatywne emocje osłabiają pole auryczne. Może się to objawiać szybszym zmęczeniem, zmianami nastroju, spadkiem aktywności. Jeżeli, taki stan będzie się przedłużać, to w strukturze ciał subtelnych pojawią się deformacje: rozdarcia oraz dziury.

Dyrektor Studium Psychologii Psychotronicznej. Pedagog i socjoterapeuta (UwB). Dyplomowana astropsycholog oraz instruktorka mistycznych tańców korowodowych i w kręgu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.