Imię i nazwisko: (wymagane)

Kierunek kształcenia:

Odnowa Psychobiologiczna (1 rok)Psychologia Psychotroniczna (2 lata)Terapie Naturalne (2 lata)Podam później

Miejsce nauki:

BiałystokWarszawaCzęstochowa

Dane urodzeniowe

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miejscowość i kod pocztowy:

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Adres do korespondencji

Miejscowość i kod pocztowy:

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Telefon

Email

Informacje dodatkowe

Seria i numer dowodu osobistego

PESEL

Miejsce pracy

Ukończone szkoły

Ukończone kursy

Motywacja do nauki

Potwierdzam zgodność podanych danych. W przypadku ich zmiany w trakcie nauki zobowiązuję się do ich bezzwłocznego uaktualnienia.Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję warunki przyjęcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zapisz się na newsletter!

W pierwszym newsletterze otrzymasz "Opowieści Buddyjskie”. Być może właśnie teraz potrzebujesz ich przesłania?
Zapisuję się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Studium Psychologii Psychotronicznej z siedzibą w Białymstoku (15-760), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych,